La Comissió de Seguiment del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental debat el Pla d’Acció per al 2013

El Pla de suport al Tercer Sector Ambiental (2011-2014), impulsat per la Direcció General de Polítiques Ambientals, té com a objectiu principal identificar línies d’actuació, mesures i accions encaminades a promoure, consolidar i enfortir l’associacionisme i el voluntariat ambiental, i a reconèixer la tasca social que realitzen les entitats ambientals. Es tracta d’una eina de planificació departamental i, per tant, inclou les mesures que el Departament de Territori i Sostenibilitat promourà o durà a terme en aquests quatre anys, amb la col·laboració d’altres departaments de la Generalitat, dels ens locals, d’agents i actors socials i, naturalment, del propi sector. La Comissió del Pla, que es reuneix amb una periodicitat trimestral, ha fet balanç aquesta setmana del Pla d’Acció 2011-2012 i ha presentat el Pla d’Acció per al 2013.

El Pla per a aquest any se centra a intentar millorar el finançament de les entitats, tant de forma pública com privada. També es promourà l’augment de la relació amb la resta de sectors de l’associacionisme i, alhora, amb la societat.

El Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental identifica les principals accions destinades a reforçar les persones i les entitats que formen part d’aquest sector, per aconseguir una major qualificació i reconeixement per part de la societat i de la resta de sectors, treballant en xarxa, amb més transparència i incorporant la innovació per desenvolupar projectes de gran qualitat i amb un major impacte social.

Deixa un comentari