La campanya “ENVÀS, ON VAS?” convida a la reflexió

Aquests dies, pels mitjans de comunicació, estem duent a terme una nova campanya de sensibilització que de ben segur no ens deixa indiferents, i ens convida a la reflexió sobre separar els nostres residus i fer-ho bé, evitant dipositar en els contenidors de la selectiva aquells residus que no hi corresponen, el que anomenem impropis.

Aquesta campanya, respon també, a les obligacions que es deriven de l’aplicació del principi de la responsabilitat del productor, és a dir, que tots els fabricants o importadors que posen productes envasats al mercat s’han de fer càrrec de la correcta gestió d’aquell envàs quan esdevé residu. Aquest principi emana de les directius europees i és cada vegada més un principi que s’aplica en tots els camps d’actuació.

Per això, existeixen els sistemes integrats de gestió, en aquest cas d’envasos i residus d’envasos, ECOEMBES i ECOVIDRIO que són els agents que financen aquestes campanyes ja que els fabricants estan obligats a assolir els objectius que marca la normativa, i per això han d’impulsar accions informatives i de sensibilització.

Amb aquesta campanya hem volgut fer un pas endavant, no solament de continuar elevant la quantitat de residus separats sinó també la seva qualitat, com hem vist en altres països europeus de semblant trajectòria com la nostra.

En cap cas es tracta de penalitzar ningú sinó d’incitar un procés de reflexió a l’hora de separar a casa, que contribueixi a una millor qualitat del material, que permet més fàcilment el procés de tractament posterior. Perquè, efectivament, una millor qualitat del residu comporta una millor eficiència del tractament, i del seu aprofitament, que en definitiva és el que perseguim: assegurar una economia cíclica amb els residus tal com marca Europa, obtenint recursos que ens estalvien la importació de matèries primeres.

L’esforç comú que fem tots plegats, ciutadania, administracions i empreses, fa que a Catalunya tinguem els nivells de recollida selectiva més alts respecte la resta de l’Estat, un 41%, i això significa que bona part de la població està separant les diferents fraccions recuperables a casa.

Josep Maria Tost

Director de l’Agència de Residus de Catalunya

10 thoughts on “La campanya “ENVÀS, ON VAS?” convida a la reflexió

 1. Seria molt interessant aprofitar el portal de dades obertes de la Generalitat, i que es pogués veure les tonelades diàries de brossa en general, vidre, plàstic i paper, perquè la gent es conciencés dels volums que es mouen, i anés veient les tendències creixents de la feina de separació per part del ciutadania.

 2. Hi ha algun estudi recent al nostre pais que compari els costos de reciclatge de les ampolles de vidre de begudes, versus el seu retorn i reutilització del mateix envàs?. He vist països que tornen a aquest sistema.

 3. Campanya “Envàs, on vas?”

  http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=70bb6f3c338bb310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=70bb6f3c338bb310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

  Premsa: (Són les versions “definitives o OK”, de debò?)

  MASTER_PREMSA_groc_OK.pdf

  “MAQUINETA D’AFEITAR” i “PENJAROBES”

  MASTER Premsa_orcganic.pdf

  “CAPSULES DE CAFÈ”

  Verd definitiu.pdf

  En aquest no hi ha faltes d’ortografia…

  SEPARAR BÉ (com és el cas dels penja-robes), LA NOSTRA RESPONSABILITAT… i l’ortografia on va? i el “café” de l’animació flash on va? 😉

  Ben cordialment,

  Enric

  • Gràcies Enric per les observacions ortogràfiques que ens has fet, ja està solucionat.

 4. Podríeu dir-me si és veritat això que corre per la web? :

  L’engany de “On vas envàs”
  Ecoembes S.A. i Ecovidrio S.A., les empreses espanyoles responsables del reciclatge de tot el que tirem al contenidor groc i verd respectivament, han engegat una campanya publicitària “destinada a fomentar el reciclatge”. Els objectius reals d’aquestes dues empreses però, s’allunyen força d’aquest teòric objectiu.

  Per llei, tots els envasos han de pagar una quota de menys d’un cèntim per tal de fer un prepagament del transport del residu i del cost del seu reciclatge. Els envasos pels quals s’ha efectuat aquest pagament, contenen el característic un punt verd (vegeu imatge adjuntada a aquest article). Així, una llauna, una bossa de patates o una ampolla de lleixiu, contenen aquest punt verd, mentre que no passa el mateix amb una paella, un got de vidre o una bombeta. Els ajuntaments són els responsables de recollir tots els residus a reciclar i portar-los a la planta corresponent, gestió per la qual es veuen recompensats per una quantitat dinerària en funció de les tones que entreguen. Aquesta aportació als ajuntaments és, teòricament, una porció dels cèntims que l’empresa envasadora ha hagut de pagar per la gestió del residu.Image

  Hi ha molts residus però, que sense ser envasos i, per tant, sense haver hagut de pagar per avançat la gestió del residu per llei (sense dret a incloure el punt verd), són 100% reciclables, pel simple fet que estan fets amb els mateixos materials que els que contenen els envasos: gots de vidre, olles, plàstics, bombetes (sense gasos)… Tots aquests residus que acabem de citar, poden doncs, anar al contenidor corresponent: groc en el cas de plàstics o metalls i verd en el cas de vidres.

  L’objectiu de la campanya d’ Ecoembes i Ecovidrio, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Residus, és que tots aquests residus, tot i ser 100% reciclables, es tirin al contenidor gris i no es reciclin. La raó és senzilla: no han pagat pel seu transport a la planta de tractament ni pel seu reciclatge (no contenen el punt verd). Si es tiren al contenidor corresponent, son traslladats a les plantes de reciclatge i són comptabilitzats com a Kg vàlids per calcular l’import a pagar als ajuntaments pel seu trasllat. Com que són reciclables, i es barregen amb els envasos, la planta de reciclatge es veu obligada a reciclar-los. El problema és que el fabricant d’aquests gots, paelles, bombetes, plàstics varis, que no son considerats envasos, no han pagat. Per aquesta raó Ecoembes i Ecovidrio han decidit tirar pel dret i “educar” a la població per tal que tirem aquests residus al contenidor gris i vagin a parar als abocadors en lloc de ser reciclats. Es tracta doncs, d’una qüestió econòmica com veieu, no gaire en la línia de fomentar el reciclatge sinó ben el contrari.

  • Benvolgut Feliu,
   en resposta a la teva pregunta dir-te que la recollida selectiva d’envasos a Catalunya respon a l’aplicació de la Directiva europea d’envasos i residus d’envasos, que va ser transposada al dret estatal per la llei 11/1997. Aquesta legislació va aplicar per primera vegada a Europa el principi de la responsabilitat del productor, pel qual els fabricants o importadors de productes envasats han de fer-se càrrec de les despeses econòmiques que tenen els ens locals per a dur a terme la recollida i finançar les campanyes de comunicació.

   Els sistemes integrats de gestió ECOEMBES i ECOVIDRIO financen la recollida selectiva dels envasos i les campanyes tan institucionals com les dels ens locals, en el marc dels convenis de col·laboració que es signen cada 5 anys. Aquests convenis persegueixen, entre altres objectius, promoure la realització de campanyes de comunicació i sensibilització ambiental per a augmentar el grau d’eficàcia a la recollida selectiva. En el moment actual els impropis als contenidors han augmentat de forma significativa, amb la disminució dels fons aportats als ens locals i amb la complicació del procés de tractament posterior. És necessari, doncs, una millor separació dels residus, tal com diu el missatge final de la campanya “separar bé, la nostra responsabilitat”.

   Ningú està confonent al ciutadà sinó que s’està aplicant la legislació i model vigent, i tampoc no són interessos sinó obligacions empresarials que es tenen en virtut del principi de responsabilitat del productor.

   És evident que el sistema és perfectible, i que cal avançar en aquesta línia i per això des de l’Agència ja estem elaborant un nou Programa de Residus, on es valoraran les millores que s’hagin d’introduir, i també cal tenir present que els actuals convenis amb els sistemes integrats s’han de revisar donada la seva finalització aquest 2013. Així mateix seria irresponsable, en un moment de situació econòmica complexa pel món municipal, des del Govern de la Generalitat no vetllar per una recollida selectiva de qualitat.

   Moltes gràcies,

 5. Moltes gràcies per aquesta reflexió. És lloable que el director de l’ARC estigui tan atent al ressò mediàtic de la campanya (tantdebò tots els directors de la Gene fossin equiparables!), una molt bona campanya, però…
  Els ciutadans no entenem que no es recicli pel tipus de material sinó per si el fabricant d’un deteminat producte ha pagat o no la taxa corresponent de reciclatge (fletxes). Els acords entre l’Administració i els gestors de residus ens han deixat sense entendre què hem de reciclar, com i per què.
  Un ‘tupper’ és un envàs, de plàstic. Pot anar al groc? El got de ‘Nopilla’ és un envàs, però també un got de vidre. Si es trenca, pot anar al contenidor verd? En el primer cas, el productor no ha pagat la taxa corresponent; en el segon sí. Això determina el tipus de contenidor al que ha d’anar el residu? I què fem amb tots els envasos que provenen de comerços xinos i d’altres, que no tenen les fletxes? O no depèn de les fletxes de reciclatge? I quan hom mira la pàgina web envasonvas.cat, es troba que una caixa de fusta ha d’anar al groc, i que una oliva que hagi estat envasada (‘restes de conserves’) no pot anar al contenidor d’orgànic. Oi que tot plegat és un embolic!
  I el més important de tot, que sembla que l’objectiu de la campanya no sigui aconseguir un millor reciclatge, sinó que fem de filtre per controlar els fabricants que han pagat les taxes de reciclatge corresponents.
  No entenem un model de reciclatge basat en ‘qui paga què’, ja que sigui com sigui ho acaba fent el ciutadà (bé via impostos, bé via el cost final d’un producte). Volem un model de reciclatge que es preocupi per revaloritzar al màxim (sense cremar) el residu. També volem (estaria bé) que se’ns expliqui què es fa realment amb els residus que seleccionem. Per què reciclem? Per cremar? Per anar a l’abocador? Una vegada coneguem tot això ens serà més fàcil entendre què va a cada contenidor i per què.
  Gràcies per la feina!!

  • Benvolgut,
   d’entrada agrair les teves paraules i dir-te que tindrem present aquesta petició de major informació respecte el funcionament del reciclatge.
   Intentarem donar-te resposta als teus dubtes tot i que et convidem a llegir el post del director de l’ARC “Puntualitzacions sobre la campanya ‘Envàs on vas?'”. La recollida selectiva d’envasos a Catalunya respon a l’aplicació de la Directiva europea d’envasos i residus d’envasos, que va ser transposada al dret estatal per la llei 11/1997. Aquesta legislació va aplicar per primera vegada a Europa el principi de la responsabilitat del productor, pel qual els fabricants o importadors de productes envasats han de fer-se càrrec de les despeses econòmiques que tenen els ens locals per a dur a terme la recollida i finançar les campanyes de comunicació.

   Els sistemes integrats de gestió ECOEMBES i ECOVIDRIO financen la recollida selectiva dels envasos i les campanyes tan institucionals com les dels ens locals, en el marc dels convenis de col·laboració que es signen cada 5 anys. Aquests convenis persegueixen, entre altres objectius, promoure la realització de campanyes de comunicació i sensibilització ambiental per a augmentar el grau d’eficàcia a la recollida selectiva. En el moment actual els impropis als contenidors han augmentat de forma significativa, amb la disminució dels fons aportats als ens locals i amb la complicació del procés de tractament posterior. És necessari, doncs, una millor separació dels residus, tal com diu el missatge final de la campanya “separar bé, la nostra responsabilitat”.

   Ningú està confonent al ciutadà sinó que s’està aplicant la legislació i model vigent, i tampoc no són interessos sinó obligacions empresarials que es tenen en virtut del principi de responsabilitat del productor.

   És evident que el sistema és perfectible, i que cal avançar en aquesta línia i per això des de l’Agència ja estem elaborant un nou Programa de Residus, on es valoraran les millores que s’hagin d’introduir, i també cal tenir present que els actuals convenis amb els sistemes integrats s’han de revisar donada la seva finalització aquest 2013. Així mateix seria irresponsable, en un moment de situació econòmica complexa pel món municipal, des del Govern de la Generalitat no vetllar per una recollida selectiva de qualitat.

   Moltes gràcies,

Deixa un comentari