Congrés Mundial de la Natura. Dia 7 i 8: Comença l’Assemblea

El Fòrum del Congrés Mundial de Conservació ha finalitzat, i ara ens concentrem en l’Assemblea fins el final.
El Fòrum ha concentrat durant una setmana una extraordinària varietat d’iniciatives de conservació, exposades mitjançant els tallers, els pósters, els pavellons, els “cafès del coneixement” (taules més informals de discussió sobre un tema concret) , els diàlegs de líders mundials, els expositors, etc… Bona part de la documentació dels tallers estarà disponible a la pàgina web del Congrès. Cada dia s’edita el diari del Congrés que en recull les novetats principals, i a la web també està disponible el butlletí electrònic diari, que s’envia a tots els participants.

Les qüestions que avui s’han tractat a l’Assemblea són les següents:

– L’elecció dels consellers d’Amèrica del Nord i el Carib, d’Àsia oriental i suboriental, i els d’Europa occidental. Els consellers elegits que representaran la nostra regió al Consell de la UICN, d’entre 5 candidats, són els següents: Marina von Weissenberg (Finlàndia), Jonathan Hugues (Regne Unit) i Nilufer Oral (Turquia).

– L’aprovació de mocions

– Els informes de les Comissions sobre la feina feta durant el període 2009-2012, i les prioritats per al període 2013-2016 (comissions d’Espècies, d’Àrees Protegides, de Dret ambiental, de Gestió d’ecosistemes, d’Educació i comunicació i de Política ambiental, econòmica i social).

– L’elecció dels presidents de les comissions, del Tresorer i del President de la UICN. El nou President electe de la UICN és el xinès Zhang Xinsheng, que ha guanyat en una ajustada votació als candidats europeus Anders Wijkman (suec) i Vilmos Kiszel (hongarès).

La moció 157 promoguda pel departament de Territori i Sostenibilitat, amb el suport d’altres organitzacions, s’ha aprovat per amplíssima majoria, tant per part de les ONGs com de les organitzacions governamentals. La moció, entre d’altres coses, sol.licita a la UICN que promogui la dimensió internacional de la conservació en base al principi de responsabilitat exterior, per exemple, establint metodologies i directrius sobre com estudiar l’impacte sobre la biodiversitat global (en tercers països) de cada país i de cada regió del món. Això es fa extensiu com a recomanació al conjunt de governs. En reprodueixo un fragment:

“El Congrés Mundial de la Natura (…)
SOL.LICITA als estats i als governs subnacionals que, per a minimitzar l’impacte sobre la biodiversitat global, incorporin criteris de responsabilitat ambiental i social a les seves polítiques públiques, i concretament en: la importació de béns i recursos, l’exportació de residus, la bioprospecció, el comerç internacional d’espècies, la internacionalització de la seva economia, la inversió en tercers països i el disseny de programes de cooperació.”

Això garanteix que la UICN obri una nova línia de treball en aquest àmbit, en la que esperem treballar-hi activament.

El dia 8 s’ha dedicat a visitar els nombrosos espais naturals protegits de l’illa, i altres espais d’interès pel seu patrimoni natural i cultural.

Deixa un comentari