Congrés Mundial de la Natura. Dia 6: Els governs subestatals demanen a la UICN més reconeixement al seu compromís amb la conservació

Avui hem participat, convidats pel Comitè francès de la UICN, al taller “Col·laboració amb les autoritats locals i subnacionals per assolir les fites d’Aichi“. En la seva ponència, la directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà, ha deixat clar que, en un context com el de l’Estat espanyol, el nivell de govern més rellevant per assolir els objectius d’Aichi, del Pla estratègic mundial de biodiversitat, és el que correspon al govern de Catalunya, el dels governs subestatals. En efecte, Catalunya té competències plenes sobre la conservació (espècies, hàbitats, patrimoni geòlogic, àrees protegides…) i sobre la gestió dels recursos naturals (forestals, cinegètics, pesquers, hídrics, etc….) Però no només això. Catalunya té competències exclusives en ordenació del territori (planificació territorial, urbanisme…), una qüestió essencial per planificar i gestionar el territori incorporant-hi els objectius de la conservació. I encara, Catalunya té també nombroses competències sobre altres polítiques que tenen connexions importants amb la conservació, com és ara la política turística, agrària, de desenvolupament rural, d’infraestructures, aigua, residus, etc… El conjunt de ponents del taller han reforçat des d’altres punts de vista aquest plantejament, i han reclamat a la UICN un major reconeixement del paper estratègic dels governs subestatals.
L’Assemblea ha continuat, aquesta vegada a més bon ritme, aprovant les mocions presentades pels membres, i s’han escollit els consellers d’Europa oriental i Àsia septentrional.
En un dels tallers més interessants que fins ara hem pogut assistir, el grup de treball de biodiversitat i àrees protegides ha presentat el primer estudi global d’escala mundial, amb dades de més de 900 àrees protegides d’arreu del planeta i de més de 1.300 espècies, que demostra d’una manera clara l’efectivitat de les àrees protegides per a la conservació de la biodiversitat. L’estudi també mostra la correlació positiva de l’efectivitat amb indicadors com l’índex de desenvolupament humà, i la correlació negativa amb l’índex de corrupció, i posa en dubte la correlació positiva amb directrius que es consideraven fins ara molt consolidades, com ara el tamany de les àrees protegides (els autors plantegen que potser això és degut a què els espais protegits més grans poden ser “parcs de paper”). En qualsevol cas, l’aspecte més decisiu perquè les àrees protegides tinguin un impacte positiu sobre la biodiversitat és la qualitat de la seva gestió (per cert que la UICN ha anunciat la creació de la Llista verda d’àrees protegides ben gestionades).
Al final del dia, ha tingut lloc la cerimònia d’entrega de premis i reconeixements de la UICN a persones rellevants de la comunitat mundial de la conservació.

Deixa un comentari