Congrés Mundial de la Natura. Dia 5. La governança de les àrees protegides

L’Assemblea del Congrés Mundial de Conservació continua aprovant mocions. Ahir es va aprovar per exemple la moció promoguda pel govern d’Euskadi, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, sobre “Ocupació verda i iniciatives privades que contribueixin a la conservació a la xarxa Natura 2000“. S’han elegit també els tres membres africans del Consell de la UICN.

Però per nosaltres l’acte més rellevant del dia ha estat la participació en el taller sobre governança de les àrees protegides, organitzat per en Brent Mitchell i la Jessica Brown, de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides de la UICN, bons coneixedors de Catalunya, i amics de primera hora de la Xarxa de Custòdia del Territori.

Els ponents han distingit quatre tipus de governança de les àrees protegides: la que exerceixen exclusivament els governs, la que exerceixen els propietaris de la terra, la governança compartida i la que es troba en mans de pobles indígenes i comunitats locals. Alhora, cadascuna d’aquestes categories pot prendre diverses formes. Per exemple, a Llatinoamèrica, es distingeixen quatre maneres d’exercir la governança privada: 1) Els propietaris que gestionen les seves terres amb objectius de conservació 2) Els acords de custòdia del territori amb reconeixement jurídic 3) Les reserves privades previstes a la legislació i 4) Els propietaris que sol·liciten que es declarin les seves terres amb d’altres figures previstes a la legislació i exercir-ne la gestió. Tres milions d’hectàrees a Llatinoamèrica són gestionades mitjançant aquestes formes de governança.

La Directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà, ha participat a la taula rodona que ha tancat el taller, amb el director del US National Parks Service, la directora del Sistema d’àrees protegides de Colòmbia, i destacats responsables d’àrees protegides com Madagascar, Polinèsia, Perú, entre d’altres.

Marta Subirà ha destacat tres aspectes de la realitat de la governança a Catalunya:

– la governança dels espais protegits ha estat un espai fructífer d’innovació democràtica que ha pres diferents formes institucionals: òrgans col·legiats, òrgans assessors, consorcis Generalitat-municipis, etc… per assajar formes participades de govern del territori.

– la governança en unes úniques mans ha passat a millor vida. La incorporació de nous actors a la governança és també un fet a Catalunya, com ho és a bona part del món.

– és especialment destacable la irrupció del moviment de la custòdia del territori, que té i tindrà repercussions cada vegada més rellevants en l’àmbit de la governança. Va destacar el treball que s’està desenvolupant en col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori mitjançant el Pla de Treball de Legislatura 2011-2014.

Deixa un comentari