Congrés Mundial de la Natura. Dia 4: La infraestructura natural

Dilluns l’Assemblea va aprovar les tres primeres mocions, que són les propostes que els membres de la UICN presenten per completar el Programa de treball 2013-2016, indicant prioritats especials o reforçant algun dels programes ja existents. El departament de Territori i Sostenibilitat hi presenta dues mocions del total de 179 presentades. Es votaran els darrers dies del Congrés, i ja en parlarem aleshores.

Han començat també les eleccions per escollir els membres del Consell de la UICN, l’òrgan de govern entre assemblees, començant pels representants d’Oceania, Àsia Occidental i Meso i Sud-amèrica.

Un dels taller de dilluns s’ha dedicat a “Invertir en infraestructura natural com un element de l’economia verda“. En paraules de la representant del Banc Mundial: “Sabem que només amb infraestructures de ciment no podem garantir el desenvolupament econòmic i el benestar de les persones. Per fer-ho, necessitem invertir en infraestructura natural.”

L’Agència holandesa de cooperació internacional ha incorporat la inversió en infraestructura natural com un element fonamental de la seva política de cooperació. Per què és important doncs la inversió en infraestructura natural? Perquè va adreçada a garantir que els serveis ambientals dels ecosistemes es mantinguin en bon estat, o a millorar-lo, a partir de la conservació i la restauració si s’escau de la trama natural del territori: els espais fluvials, les costes, els sistemes forestals, els prats i les pastures, els mosaics d’hàbitats, les zones humides… tant en els territoris rurals, com a les àrees urbanes i metropolitanes.

I també s’assenyala com un component de l’economia verda, perquè la inversió en infraestructura natural contribueix a la creació de llocs de treball, i a mantenir petites i mitjanes empreses especialitzades en la gestió i la millora del territori i els recursos naturals.

Interessant i d’alt nivell el debat de líders mundials d’aquest 4art dia, amb la presència entre d’altres de l’ex-primer ministre de Butan, el director executiu del PNUMA, la ministra de desenvolupament internacional de Noruega i el president del Consell Mundial Empresarial pel Desenvolupament Sostenible.

Molt interessant el compromís de Butan, el petit país de l’Himàlaia: 51% del territori són àrees protegides, mantenir “per sempre” una cobertura forestal d’almenys un 60%, han incorporat a la comptabilitat nacional el capital natural, la major part de la seva energia prové de fonts renovables, i potser el que és més conegut: des de fa vint anys la seva estratègia de desenvolupament es basa en el “producte nacional de la felicitat”. Es a dir, coses que s’estan discutint des de fa anys a la resta del món, allà ja ho han fet.

Algunes propostes concretes que apareixen al debat:

– introduir el capital natural i social en la comptabilitat de les empreses

– crear la taxa Tobin sobre les transaccions financeres per finançar el desenvolupament sostenible

– implementar la revolució de l’energia verda

– transferir tecnologia verda als països en vies de desenvolupament

– crear una coalició mundial per la sostenibilitat

Deixa un comentari