Congrés Mundial de la Natura. Dia 3: natura i seguretat alimentària

Ahir va començar l’Assemblea, el màxim òrgan de govern de la UICN. A la immensa sala del Centre de convencions de Jeju, milers de delegats de governs i d’organitzacions no governamentals van començar a decidir conjuntament les prioritats de la UICN per als propers 4 anys.

Seguint cada dia el mateix esquema, s’expliquen els resultats de la UICN en el període 2009-2012 per al tema del dia, es presenten les prioritats per al programa del període 2013-2016, i es voten les mocions presentades pels membres que fan referència al tema del dia. Ja n’anirem donant més detalls. Ahir, la sessió es va dedicar a acordar l’agenda i les regles de funcionament de l’Assemblea. A la sala hi havia representants d’un centenar de governs i de més de 400 ong.

El tema global del dia, Natura+Seguretat alimentària, ens ha permès assistir a una interessant taller sobre “Agricultura i Conservació, de la competició a la col·laboració”.  Demanant un ampli consens, el Secretari executiu del Conveni de Diversitat Biològica (CDB), el representant de la FAO, l’expresidenta del Fòrum de les Nacions Unides per als Indígenes, el director del Consorci de recerca sobre biodiversitat agrària, el representant de The Sustanaible Food Trust (una organització de pagesos) i la representant de Conservation International, van reclamar un treball de col·laboració entre la comunitat de la conservació i el sector agrari, per poder fixar fites d’interès comú que garanteixin la conservació de la biodiversitat, la seguretat alimentària i la producció d’aliments de qualitat i de proximitat, especialment donant suport a les petites explotacions agràries familiars d’arreu del món.

El temps de la visió de l’agricultura i la conservació com dos móns en confrontació ha d’acabar, i ha de començar un temps de fructífera col·laboració per afrontar junts els enormes reptes que afecten els recursos naturals del planeta.

El  Secretariat del CBD i la FAO també s’han compromès a treballar conjuntament en dos sentits: 1) la conservació de la biodiversitat i la seva contribució a la seguretat alimentària, i 2) les pràctiques agràries sostenibles, favorables a la biodiversitat. Dit d’una altra manera, que les polítiques agràries i les polítiques de conservació es reforcin mútuament.

La pròpia UICN, que mai havia treballat a fons aquesta qüestió, incorpora plenament la relació agricultura-biodiversitat-seguretat alimentària en el seu Programa 2013-2016.

Finalment, es va destacar la importància de tenir una visió global sobre la qüestió, que ha de comprendre:

– les espècies i les varietats que s’utilitzen a l’agricultura i la ramaderia (l’agrobiodiversitat)

– les espècies que formen part de l’agro-sistema (els microorganismes del sòl, els pol·linitzadors, les plagues i els seus depredadors naturals)

– la conservació a escala de finca i de granja, i també a escala de paisatge

– la productivitat  en un enfoc basat en els ecosistemes

– la renda dels pagesos i ramaders

– i tots els aspectes culturals vinculats a l’activitat agrària.

Deixa un comentari