Nova publicació: Recomanacions tècniques per al disseny ambiental de les carreteres de muntanya

A Catalunya poc més de la meitat del territori es troba en pendents superiors al 20% i gairebé un 40% resta per damunt dels 600 metres d’alçada. En aquestes condicions es pot entendre que el nostre territori es troba solcat per nombroses vies que es poden definir com a carreteres de muntanya.

Les zones de muntanya s’han anat despoblant les darreres dècades. Als anys 80, la preocupació per la situació d’aquests territoris va portar a la redacció de la Llei 2/183, de 9 de març per tal de garantir un nivell de vida i dels serveis equivalent al resta de Catalunya i aturar la regressió demogràfica. Això passa perquè es disposi d’una infraestructura de comunicació i transport que garanteixi en un grau suficient els moviments de persones i mercaderies.

Les diverses tipologies de carreteres de muntanya, ja siguin destinades accedir a un punt singular, unir dues poblacions, separades per un coll o un port de muntanya o bé distants en un vessant o dins un massís o, simplement, un tram de carretera que ha de passar per una zona de forts pendents, comparteixen dificultats i afectacions molt similars.

Conjugar la qualitat operativa com a via de comunicació amb la protecció del paisatge i de les característiques naturals dels espais per els que transcorren és un repte que cal abordar, si volem mantenir un desenvolupament social i econòmic amb un territori de qualitat i que conservi els seus valors intrínsecs.

En aquest sentit, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat el llibre Recomanacions tècniques per al disseny ambiental de les carreteres de muntanya amb l’objectiu d’establir criteris, solucions i tècniques de restauració que prevenen o disminueixen les afeccions sobre el medi a l’hora de dissenyar el traçat o el condicionament d’una via, afavorint la integració amb el seu entorn.

La base de coneixement reflectida en aquest llibre es el resultat de diversos treballs encarregats per la Direcció General de Polítiques Ambientals a les empreses CICSA – Consultor de Ingeniería Civil, SA, Naturalea Conservació, SL i EGAM – Enginyeria Estudis i Gestió Ambiental, SL, els continguts dels quals s’han integrat total o parcialment en el document final.

Així doncs, us presentem una eina de suport per a l’anàlisi i la presa de decisions que teniu a la vostra disposició aquí.

Codi QR, recomanat per a tablets:

Podeu consultar la pàgina d’avaluació ambiental i la pàgina de publicacions avaluació ambiental.

Deixa un comentari