Rio+20: Bones pràctiques en economia verda

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha editat un manual de bones pràctiques en economia verda. Justament aquest és un dels focus de debat de la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible
(Rio+20).  Els principals objectius que haurien d’orientar la implantació
d’aquest model d’economia són l’ús dels recursos de manera eficient, i
l’harmonització del desenvolupament econòmic amb la millora del benestar de la ciutadania i la solidaritat.
El manual de bones pràctiques és un recull que no pretén ser exhaustiu. És només una mostra representativa del treball que Catalunya està fent des de fa anys en economia verda . El seu objectiu és visualitzar què s’ha fet amb exemples reals d’actuacions concretes per tal de, per una part, constatar i prendre consciènca de que s’han fet avenços  importants en el camí de la sostenibilitat a Catalunya i d’una altra, projectar el país a l’exterior, donar a coneixer el treball fet i compartir les nostres experiències per avançar conjuntament cap a un nou paradigma d’economia verda.
Les actuacions que s’han recollit estan agrupades segons els grans temes de la conferència de Rio+20:
– Indústria verda, eficiència del material i minimització dels residus(10)
– Sector social, i ocupació verda (9)
– Seguretat alimentària i agricultura sostenible (2)
– Biodiversitat, boscos i ecosistemes (2)
– Aigua potable i sanejamnet (1)
– Economia blava i oceans (1)
– Energia sostenible (6)
– Ciutats sostenibles (3)
– Temàtica transversal que abasta totes les àrees (7)

Deixa un comentari