Com es controla la qualitat de l’aigua de les platges?

Vols veure com es controla la qualitat de les aigües litorals?
Tens l’oportunitat de fer-ho amb aquesta connexió a les platges barcelonines que es va fer des del plató d’Els matins de TV3.  La Mariona de Torres, cap de control de les aigües costaneres de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ens ho explica. A partir del minut 10 del vídeo.
[tv3 4128070 ]
L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme la campanya de control de platges des de principis de juny i fins a finals de setembre.  L’objectiu és controlar la qualitat de les aigües perquè siguin aptes per al bany, detectar possibles episodis de contaminació i fer un seguiment i control de les proliferacions de fitoplàncton.
A Catalunya es controlen 223 platges a través de 248 punts de mostreig distribuits de la següent manera: 86 a la demarcació litoral de Girona, 81 a Barcelona i 81 a Tarragona.

Com a novetat de la campanya d’enguany s’ha sol·licitat als ajuntaments costaners la col·laboració en la tramesa d’informació periòdica sobre la inspecció visual de l’estat de les aigües de bany de les seves platges i la possible aparició d’incidències o episodis de contaminació. Aquesta coordinació entre l’Agència i els ajuntaments permetrà tenir un major control de les incidències i el seu seguiment.

Deixa un comentari