100 nous equips per mesurar el camp electromagnètic de les antenes de telefonia mòbil

La Generalitat instal·larà 100 nous equips de mesura del nivell de camp electromagnètic procedent de les antenes de telefonia mòbil a 10 municipis de Catalunya, en una acció que s’emmarca dins de la política de la Governança Radioelèctrica i que compta amb el cofinançament del projecte europeu LIFE.
D’aquesta manera, s’ampliarà  la xarxa del Sistema de Monitoratge de Radiofreqüència (SMRF).
El projecte, de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, i que compta amb la col·laboració de la Direcció General de Qualitat Ambiental, també inclou l’adquisició de 50 equips portàtils de mesura, que se cediran a 50 municipis perquè s’hi puguin realitzar mesures puntuals.
Un dels principals esculls amb què es troba el desplegament de les xarxes de comunicacions sense fil és la percepció, per una part de la ciutadania, d’un possible risc per a la seva salut relacionat amb l’exposició als camps electromagnètics que generen les antenes de telefonia mòbil. Fins ara, però, a Catalunya no es disposava de dades pròpies que permetessin valorar quina era aquesta percepció de risc entre la població catalana, i per tant s’havia de recórrer als Eurobaròmetres que sobre aquesta qüestió havia publicat la Unió Europea.
Per aquest motiu, la Generalitat va encarregar el primer Estudi del coneixement de la població de Catalunya sobre els camps electromagnètics, amb l’objectiu d’obtenir unes dades estadístiques sobre les quals poder, d’una banda, definir les polítiques a dur a terme, i d’altra, fer la comparativa amb les dades d’una nova enquesta que es farà en acabar el projecte, el 2014, per poder valorar l’eficàcia de les accions dutes a terme.

Segons les dades que es desprenen d’aquest primer estudi, els camps electromagnètics se situen en el sisè lloc en una llista d’elements que les persones enquestades creuen que poden afectar molt la seva salut, per darrere dels productes químics, l’exposició als raigs del sol, els abocadors de residus, el soroll i la qualitat dels productes alimentaris, amb un 60% de les persones enquestades.

Podeu trobar  informació relacionada amb la matèria a la pàgina web www.liferadioelectricgovernance.cat