L’avaluació ambiental estratègica: una eina per fomentar la qualitat ambiental dels plans i programes

L’aplicació correcta de l’avaluació ambiental permet una presa de decisions més consistent i comporta beneficis a tots els actors que hi intervenen, així com una millora de la qualitat i l’operativitat dels plans i programes que en resulten. Tanmateix, això requereix una col·laboració estreta i continuada entre els diferents actors implicats, des de l’inici mateix de la gestació dels plans i dels programes. Aquestes són les conclusions de la jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per fomentar la qualitat ambiental dels plans i programes”, celebrada recentment.

La Jornada ha analitzat conjuntament els resultats dels primers cinc anys d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica a Catalunya i ha donat a conèixer experiències internacionals, per tal de perfeccionar-ne l’aplicació i potenciar la seva funció com a eina per a la millora de la qualitat i l’operativitat dels plans i programes avaluats. L’experiència de més de 900 plans i programes sotmesos a avaluació a casa nostra mostra un clar progrés en el grau d’incorporació dels requeriments ambientals en aquests instruments. Els resultats assolits permeten, però, anar més enllà i millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència. Amb aquesta finalitat es formulen recomanacions, tant de caràcter general com específiques, per als distints actors, i també altres destinades a la unificació de criteris tècnics i de creació d’eines metodològiques.

La jornada, organitzada per la Direcció General de Polítiques Ambientals, ha estat adreçada als actors que intervenen en els processos d’avaluació ambiental, com promotors, administracions afectades, redactors, o tècnics ambientals. Inaugurada pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ha comptat, entre altres, amb la participació d’Amanda Chisholm, de l’Environmental Assessment Team (Govern d’Escòcia) i de Louis Meuleman, de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea. La directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà, ha estat l’encarregada de clausurar-la.

Per a més informació, consulteu el document de conclusions a la pàgina web d’avaluació ambiental

Informació general de la jornada

Conclusions de la jornada

L’avaluació ambiental

One thought on “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per fomentar la qualitat ambiental dels plans i programes

Deixa un comentari