Nova categoria del Distintiu de garantia de qualitat ambiental per als equipaments culturals, biblioteques i museus.

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat ha finalitzat recentment els treballs d’elaboració dels criteris ambientals per a una nova categoria de serveis del Distintiu de garantia de qualitat ambiental adreçada als equipaments culturals; biblioteques i museus. Els criteris ambientals definits van ser publicats el passat 4 de maig, mitjançant la Resolució TES/787/2012, de 2 d’abril.

Aquesta nova categoria de serveis s’enmarca dins del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, sistema d’etiquetatge ecològic de productes i serveis gestionat per la Direcció General de Qualitat Ambiental. Es tracta d’un sistema d’etiquetatge ecològic voluntari de qualificació ambiental que identifica i certifica de manera oficial que certs serveis tenen una afectació menor sobre el medi ambient i que compleixien amb uns criteris ambientals establerts prèviament.

Al llarg dels anys s’ha vist que no només la indústria té un impacte sobre el medi ambient sinó que el sector serveis també té un impacte i que calen eines per millorar la seva situació ambiental.

És per això, que l’any 2007 la Direcció General de Qualitat Ambiental va iniciar un projecte amb el sector dels equipaments culturals amb l’objectiu de detectar i definir oportunitats de difusió del medi ambient i millorar la seva situació ambiental.

Amb aquesta finalitat s’ha elaborat aquesta nova categoria de serveis del Distintiu de garantia de qualitat ambiental adreçada a les biblioteques i museus, de titularitat pública o privada, amb ubicació a Catalunya. Els criteris ambientals que s’hi han definit tenen com a principal finalitat promoure l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental en aquests equipaments i difondre els valors ambientals entre els seus treballadors i usuaris, tractant-se d’uns dels equipaments més visitats del país.

S’hi han definit criteris d’estalvi i eficiència energètica, estalvi d’aigua, criteris de segregació de residus, de compra responsable de productes, criteris de foment de la mobilitat sostenible, reducció de soroll i criteris de comunicació i formació entre els treballadors de l’equipament i els seus usuaris.

Podeu trobar tota la informació referent als criteris establerts i al procediment de sol.licitud a: http://www.gencat.cat/mediamb/ecoetiquetes.

Deixa un comentari