Josep Maria Tost: “Les taxes de reciclatge que té Catalunya doblen de bon tros la mitjana de l’Estat”

Avui se celebra el Dia Mundial del Reciclatge, que fou instaurat l’any 1994 primer als Estats Units i després la UNESCO el va fer Dia Mundial, amb la missió de recordar-nos el compromís que tenim tots els habitants d’aquest planeta de promoure un millor aprofitament dels residus que generem, i fer-ne cada cop menys.

És bo, en dates assenyalades com aquesta, fer una reflexió d’on som en aquesta matèria, i com hem d’avançar per a millorar. Des que he assumit el càrrec de director de l’Agència de Residus de Catalunya, una part important de la meva tasca ha estat conèixer l’estat de la gestió dels residus a Catalunya, conèixer de prop el treball que fan les empreses i qui hi ha al capdavant i oferir la màxima col•laboració per avançar en propostes de millora en aquest camp. També he tingut un important treball amb els agents públics responsables de la gestió de residus: ajuntaments, consells comarcals, consorcis, mancomunitats. Cal valorar els problemes que hi ha actualment, més si es té en compte que estem en un context econòmic on tots ens hem d’ajustar, però no per això deixar de veure les oportunitats en què podem millorar.

Puc afirmar que les taxes de reciclatge que té Catalunya doblen de bon tros la mitjana de l’Estat (gairebé el 41% en residus municipals, front el 17-20% d’Espanya), i que el sector industrial és dels més alts en recuperació dels residus que genera (gairebé tenim taxes de reciclatge del 80%). I això té una traducció no solament positiva en quan a que estem recuperant matèries aprofitables dels residus, estalviant recursos i matèries verges, sinó que estem creant una economia de mercat (més de 800 empreses catalanes dedicades a la gestió de residus) i llocs de treball importantíssima. I en aquesta línia està avançant Europa, en fomentar un mercat de reciclatge que al 2020 ha de situar taxes de reciclatge del 50% de mitjana en els països membres. Cada 10.000 tones de residus que som capaços de recuperar tenen un potencial de generació de 250 llocs de treball. I cada 10.000 tones de residus que podem evitar que vagin a incineració o abocador representen un estalvi per l’economia catalana de 2 milions d’euros.

Aquest és el camí, i millorar-lo és el nostre compromís. Per això cal que tots plegats ens hi impliquem no només en separar els residus en cadascuna de les fraccions recuperables, sinó fer-ho també amb qualitat, evitant que hi hagi “impropis”, és a dir, que no hi hagi en una fracció recuperable residus que no corresponguin a allò que es vol recuperar. Un residu més net representa millor efectivitat a l’hora de processar-lo en la cadena de reciclatge, menys despesa energètica i menys complexitat tecnològica amb els conseqüents estalvis econòmics que això representa. En definitiva, hem d’apostar pel reciclatge com a via de sostenibilitat i economia verda, però amb qualitat. I en això esmerçarem els esforços els propers anys: créixer en recuperació, créixer en qualitat. I també hem d’avançar en canviar, modificar, emprendre un nou camí, el del disseny ecològic (ecodisseny), cal treballar amb productes que siguin més eficients pel que fa a l’ús de recursos, cal que els productes es fabriquin tenint en ment que el disseny ecològic pot ser la clau.

Finalment, vull felicitar al conjunt de la societat, a les empreses de gestió de residus, al món educatiu, al conjunt de les administracions per la seva implicació en el reciclatge, i a què continuem avançant en aquest camp. Bon Dia Mundial del Reciclatge.

Josep Maria Tost

Director de l’Agència de Residus de Catalunya

One thought on “Josep Maria Tost: “Les taxes de reciclatge que té Catalunya doblen de bon tros la mitjana de l’Estat”

Deixa un comentari