Actuacions de divulgació i educació ambiental per als més joves en el 17è Dia internacional de sensibilització sobre el soroll

El 25 d’abril se celebra el 17è Dia internacional de sensibilització sobre el soroll. La diada pretén divulgar la importància de la sensibilització i la prevenció sobre aquest tipus de contaminació.

El soroll està considerat un agent contaminant de caràcter local que afecta la qualitat de vida de la població. Cada vegada s’accepta menys que sigui una conseqüència natural del desenvolupament tecnològic i que no pugui tenir correcció. La gestió del soroll requereix treballar a diferents escales: des de la planificació territorial i el disseny de les grans infraestructures, fins la individual, passant per les diferents activitats econòmiques. Per tant, la millora de la qualitat acústica requereix fer compatibles les diferents activitats i usos que es donen al territori, comptar amb una adequada planificació territorial, i adoptar mesures correctores quan calgui.

Però amb tot això no n’hi ha prou. Cal també que la ciutadania s’hi impliqui, en prengui consciència i se sensibilitzi. El Departament de Territori i Sostenibilitat duu a terme diferents activitats de divulgació i d’educació, de forma coordinada entre el Servei per a la Prevenció de Contaminació Acústica i Lluminosa i el Servei d’Educació Ambiental de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. En primer lloc, ha elaborat un recull d’11 recursos educatius sobre el so i el soroll perquè el professorat de tots els centres educatius catalans pugui treballar el tema amb l’alumnat de diferents nivells.

Per a tot el dia d’avui, el Departament també ha organitzat uns tallers per promoure la sensibilització dels escolars sobre aquest tipus de contaminació. Es tracta de l’Escola Ítaca de Manresa (Bages), l’Escola Montserrat Solà de Mataró (Maresme), l’Escola Carrassumada de Torres de Segre (Segrià), l’Escola Mare de Déu del Mont de Girona (Gironès) i l’Escola Cingle Roig de Vilaplana (Baix Camp). Els alumnes realitzaran de forma individual un treball d’investigació sobre el nivell sonor que envolta casa seva i, en grup, confeccionaran un mural de síntesi amb les dades preses a través del sonòmetre.

Hi ha prou estudis que demostren que, com succeeix també amb altres contaminants, l’exposició perllongada de la població al soroll produeix efectes negatius sobre la salut, siguin fisiològics o psicosomàtics, i generen problemes ambientals així com moltes vegades també socials.

El Dia internacional de sensibilització sobre el soroll l’impulsa The New York Center for Hearing and Communication, que pretén divulgar la importància de la sensibilització i la prevenció d’aquesta contaminació entre tots els agents que, des de camps ben diferents —escoles, administracions, experts, titulars d’infraestructures, etc.—, hi poden estar implicats.

Deixa un comentari