Una millor gestió de l’aigua que no es veu, els aqüífers

De la col·laboració de l”Agència Catalana de l’Aigua i l’empresa Hydromodel Host ha nascut el servei online Global Aquifer Control (GAC), una aplicació que permet conèixer i determinar la dinàmica de diversos aquüífers catalans, d’entrada els 31 més importants.

Les aigües subterrànies són aquelles que es troben sota la superfíci del terreny i que omple els porus del sòl i les fissures de les roques. Més del 70% del territori català depèn de les aigües subterrànies per al seu proveïment en diferents proporcions. De fet, les aigües subterrànies satisfan un 35% de la demanda total d’aigua.

A partir de dades extretes de diversos punts de control, amb aquesta aplicació podrem conèixer i quantificar l’evolució del volum de l’aigua dels aqüífers i, per tant, tenir un major coneixement sobre els seus nivells, l’evolució dels diversos sistemes i tenir informació per la gestió integral i equilibrada de tots els recursos hídrics. En un futur, a més, a banda de conèixer els volums de la resta d’aqüífers catalans, el GAC també permetrà detectar i prevenir afectacions a les aigües subterrànies.

Podeu accedir a l’aplicació a través del web de l’ACA. Mentrestant aquí teniu una presentació explicativa i un vídeo.

One thought on “Una millor gestió de l’aigua que no es veu, els aqüífers

  1. Una aplicació molt interessant. Fora bo que l’Administració Catalana apostés molt més per la transparència de les dades, i per una gestió hidràulica subterrànea. Avui dia encara massa gent es pensa que l’aigua que treu del seu pou és seva, sense mirar les repercusions de l’aqüífer en global.

    Per cert, per millorar la transparència, us proposo fer un check en aquests 8 principis.
    https://public.resource.org/8_principles.html

Deixa un comentari