Una jornada per fer balanç dels cinc anys d’avaluació ambiental estratègica

Des de l’any 2006, data d’inici de l’aplicació a Catalunya, han completat el seu procés d’avaluació ambiental els set plans territorial parcials vigents, una trentena de plans directors urbanístics, una quarantena de plans i programes sectorials i centenars de plans d’ordenació urbanística municipal i altres figures de planejament municipal, fins uns 600 plans i programes avaluats.

L’avaluació ambiental de plans i programes, coneguda internacionalment com a avaluació ambiental estratègica, facilita uns nivells adequats d’incorporació dels requeriments ambientals en aquells plans i programes que poden tenir repercussions ambientals significatives. El procediment administratiu fa participar els òrgans ambientals des de les fases inicials de la formulació dels plans i programes i impulsa la participació pública i institucional; i incorpora nous documents tècnics: informes de sostenibilitat ambiental, memòries ambientals, etc.

L’aplicació de l’avaluació ambiental de plans i programes ha representat millores rellevants en la qualitat ambiental d’aquests documents. El volum i la diversitat de processos d¡avaluació ambiental duts a terme en el període 2006-2011 ens convida a efectuar un balanç que permeti valorar els resultats assolits i determinar tots aquells aspectes susceptibles de millora que puguin ser implantats en els processos d’avaluació futurs.

Aquesta és, precisament, la finalitat de la Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la qualitat ambiental dels plans i programes”, del 6 de març i organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat. El debat conjunt entre interlocutors representatius de diversos actors implicats: promotors i redactors, òrgans ambientals, administracions afectades i professionals de l’avaluació ambiental permetrà aprofundir en aquestes qüestions.

A la jornada comptarem amb la participació d’Amanda Chisholm, de l’equip d’avaluació ambiental del govern d’Escòcia, i de Louis Meuleman, de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, qui exposarà la valoració de la Comissió de l’aplicació de la Directiva 2001/42/CE i els enfocaments futurs que es plantegen per a l’avaluació ambiental estratègica.

Per a més informació visiteu la pàgina de la jornada, que també podreu seguir en directe.

Deixa un comentari