Deduccions fiscals per inversions mediambientals

L’agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana, ACC1Ó va organitzar una jornada per explicar a les empreses en què consisteixen les deduccions fiscals per inversions mediambientals. La finalitat d’aquestes deduccions és que les empreses que realitzin inversions que generin una millora ambiental en les seves instal·lacions, tinguin dret a obtenir una deducció de l’impost de societats. Fins ara, les empreses es podien deduir un tant per cent del cost d’aquesta inversió, el qual anava disminuint, fins a la seva desaparició al 2011. Amb l’entrada de la Llei d’Economia Sostenible, aquest tant per cent s’incrementa fins el 8% per les inversions realitzades al de període impositiu iniciat a partir del 6 de març de 2011.

El marc legal d’aquestes deduccions ve definit pel RD 1777/2004 modificat recentment per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible.

La jornada es va iniciar amb un breu resum sobre les activitats i funcions que desenvolupa Invest in Catalonia dins d’ACC1Ó, per part de Susanna Tintoré, Directora d’Expansió i Desenvolupament, i Lurdes Mochales, responsable del Servei d’Incentius a la inversió. A continuació, Gerard Marata, coordinador del departament de fiscalitat mediambiental de Cuatrecasas, va explicar amb detall els beneficis econòmics que suposen aquestes deduccions per les empreses. Finalment, Mª José Sarrias, Cap de Servei de Qualificació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, va explicar els criteris de certificació per part de l’administració ambiental i les condicions que han de complir les empreses per poder obtenir-la.

One thought on “Deduccions fiscals per inversions mediambientals

  1. dispensin, però justament fa dos dies escrivia sobre aquest tema, i la cosa em ve molt a mà…

    http://geotecniayarquitectura.blogspot.com/2011/10/viviendas-sostenibles-versus-geotecnia.html

    no deixa de ser inquietant que reiteradament ens capfiquem en invertir en equipaments, obres i bens varis per millorar el medi ambient de la situació que abans hem provocat (mesures paliatives), quan potser la primera forma de fer-ho és justament reduïnt el nostre impacte (incidint sobre la causa)… cosa que en molts casos no requereix de cap inversió (per exemple, optimitzant els recursos aplicats a l’edificació i l’obra civil, que per norma general es sobredimensionen de forma irracional)… només cal aplicar matèria gris… i curiosament per això no hi ha deduccions fiscals.

Deixa un comentari