Surt a la llum el blog del CDRA, Fly to Barcelona

Internet ha revolucionat en les últimes dècades la manera de comunicar i de comunicar-nos. Eines com els correus electrònics o les newsletter van suposar sense dubte un pas endavant a la comunicació corporativa, i han estat aprofitades pel Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona (CDRA) des del seu començament per donar a conèixer la seva activitat com a instrument de coordinació de les institucions catalanes i punt de contacte per a les companyies que volen operar a l’aeroport de Barcelona. Sis anys després, podem dir que el balanç és positiu: hi ha noves companyies a l’aeroport de Barcelona i s’ha incrementat el número de vols intercontinentals.

No obstant, el CDRA té voluntat de continuar millorant i avançant per donar resposta a les demandes de la comunitat empresarial i civil, així com de les autoritats locals i del mateix aeroport per tenir una xarxa de vols més adequada a les necessitats i potencial real de Barcelona. I en aquest sentit, la comunicació ha de ser un aspecte fonamental.

Per això el blog www.flytobarcelona.org, neix amb vocació de convertir-se en una font prioritària d’informació amb dades d’interès que captin l’atenció i el seguiment del públic objectiu.

El blog permetrà oferir més i millor informació, de forma regular i immediata sobre les principals accions realitzades i notícies destacables del CDRA, així com notícies econòmiques i empresarials de caire estratègic i d’interès per les companyies aèries. A més, per la seva pròpia naturalesa, facilitarà una comunicació bidireccional molt més eficaç.

Gràcies al blog no només es coneixerà millor la feina del CDRA, sinó que, arrel d’això, el comitè podrà millorar la seva imatge tant als mitjans de comunicació, com al seu públic objectiu: companyies, institucions i públic en general.

Deixa un comentari