Formació impartida per l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores

L’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores, dins del pla de formació permanent adreçat als tècnics de les entitats acreditades, organitza regularment Cursos i Jornades.

El criteri emprat per programar una formació determinada és directament a partir de les mancances detectades en les Auditories de Camp, o be recollint les propostes que el propi personal de les Entitats Col·laboradores proposa (el qüestionari de satisfacció que els alumnes inscrits a un curs o jornada emplenen contempla la proposta de nous Cursos i/o Jornades, la qual cosa permet detectar les necessitats).

En el proper mes de Setembre, l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores té previstes organitzar una Jornada i un Curs. La Jornada Tècnica, programada pel Setembre, té com a objecte les comprovacions necessàries de les prescripcions tècniques en el procés de control ambiental en activitats extractives i especialment les prescripcions tècniques de restauració. La Jornada serà impartida per responsables tècnics de diferents Serveis de la Direcció General de Qualitat Ambiental (Servei de Seguiment i Informació d’Activitats, Servei de Vigilància i Control de l’Aire, Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa), així com l’Agència Catalana de l’Aigua.

El Curs, previst pels propers 26, 27 i 28 de Setembre de 2011, tractarà sobre els criteris de qualitat per EPCAs (Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica). En concret, la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. Aquest Curs serà impartit per la empresa Gabinete de Servicios para la Calidad, S.A.L.

Aquest darrer mes de maig, l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores va organitzar una Jornada Tècnica sobre el nou Reglament CE 1069/2009, que estableix les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i als productes derivats al consum humà i que deroga l’antic reglament CE 1774/2002. Aquesta Jornada, adreçada a personal tècnic de les Entitats Col·laboradores, fou impartida per tècnics del Departament Tècnic de l’Agència de Residus de Catalunya.

Deixa un comentari