El nou Llibre Blanc del Transport

La Comissió Europea ha adoptat un full de ruta que conté 40 iniciatives concretes per a la pròxima dècada, amb la finalitat de crear un sistema de transport competitiu que augmenti la mobilitat, elimini els obstacles principals en àrees clau i generi creixement i ocupació.

En el seminari, que avui ha tingut lloc al Departament de Territori i Sostenibilitat, s’aborden les iniciatives del Llibre blanc i la seva repercussió econòmica, que afectarà els sectors del transport i el turisme, entre d’altres. S’analitza quines repercussions socioeconòmiques poden tenir a Catalunya, quins són els reptes que representa per al transport i la mobilitat al nostre país i quines hauran de ser les noves estratègies.

Les propostes reduiran considerablement la dependència d’Europa de les importacions de petroli i retallaran les emissions de carboni del transport en un 60% pel 2050.

Per arribar-hi cal transformar l’actual sistema de transport europeu. Els objectius pel 2050 són:

 • eliminar els vehicles amb carburant convencional de les ciutats.
 • fer servir un 40% de carburant sostenible de baix contingut en carboni a l’aviació i limitar almenys en un 40 % les emissions dels vaixells.
 • fer que el 50% dels trajectes interurbans de passatgers i de càrrega a mitjana distància passin del transport per carretera al ferrocarril i a les vies navegables.
 • tot això contribuirà a reduir en un 60% les emissions dels transports a mitjan segle XXI.

El full de ruta Transport 2050, cap a un Espai Europeu Únic dels Transports, elimina les principals barreres i obstacles a molts sectors bàsics de la infrastructura dels transports, la inversió, la innovació i el mercat interior. L’objectiu és crear un Espai Europeu Únic dels Transports més competitiu i amb una xarxa de transports totalment integrada que enllaci els diferents modes i permeti un canvi profund dels models de transport de passatgers i de càrrega. És per això que el document presenta quaranta iniciatives concretes per als propers anys.

El full de ruta Transport 2050 marca diferents objectius segons els tipus de trajectes: urbans, interurbans o de llarga distància.

1. Trajectes interurbans: el 50 % de tots els transports de passatgers i de càrrega a mitjana distància hauria de deixar les carreteres i anar al ferrocarril o a les vies navegables.

 • El 2050, la majoria de passatgers que es desplacin a mitjana distància (300 km o més) hauria d’anar amb tren.
 • El 2030, el 30% del transport de càrrega per carretera a més de 300 km hauria de fer servir d’altres transports, com ara el tren o les vies navegables (i almenys el 50 % el 2050).
 • Caldrà una xarxa bàsica plenament funcional i a nivell de tota la UE de passadissos de transports, amb instaŀlacions per a un pas eficient entre modes de transport (la malla bàsica de les Xarxes Transeuropees de Transports) el 2030, amb una xarxa de gran qualitat i capacitat el 2050, i amb els serveis d’informació corresponents.
 • El 2050, tota la xarxa d’aeroports principals estarà connectada a la xarxa ferroviària, si pot ser de gran velocitat; es garantirà que tots els ports principals estiguin connectats a la xarxa de trens de càrrega i, si fos possible, al sistema de transport per vies navegables interiors.
 • El 2020 es crearà un marc informatiu del transport multimodal europeu i dels sistemes de gestió i de pagament, tant per al transport de passatgers com per al de càrrega.

S’arribarà a la completa aplicació dels principis «l’usuari paga» i «el contaminador paga», i es farà que el sector privat es comprometi a eliminar les distorsions, generar ingressos i garantir el finançament de les futures inversions sobre els transports.

2. Als viatges de llarga distància i intercontinentals continuarà dominant el transport aeri i marítim. Nous motors, carburants i sistemes de gestió del trànsit n’augmentaran l’eficiència i en reduiran les emissions.

 • A l’aviació, els carburants de baix contingut en carboni hauran d’arribar al 40% el 2050; el mateix any caldrà que les emissions de CO2 del fuel de transport marítim de la UE es redueixin en un 40%.
 • El 2020, una modernització completa del sistema de control del trànsit aeri europeu crearà el Cel Únic Europeu: trajectes aeris més curts, més segurs i amb més capacitat. Aquell any s’inaugurarà l’Espai Aeri Comú Europeu entre cinquanta-vuit països i mil milions de persones.
 • Caldran sistemes inteŀligents de gestió del transport terrestre i per vies navegables (com ERTMS, ITS, RIS, SafeSeaNet i LRIT)[1].
 • Caldrà treballar amb socis d’arreu del món i organitzacions internacionals com l’Organització de l’Aviació Civil Internacional i l’Organització Marítima Internacional per promoure la competitivitat europea i els objectius sobre el clima a escala mundial.

3. Per al transport urbà cal anar cap a vehicles i carburants més nets.

El 2030 només hi haurà un 50% de vehicles amb carburants convencionals, i el 2050 no en quedarà cap a les ciutats.

 • El 2030, els vehicles amb carburants convencionals al transport urbà es reduiran a la meitat, i aniran desapareixent fins al 2050; gairebé tot el transport de càrrega als principals centres urbans estarà lliure d’emissions de CO2 el 2030.
 • Abans de 2050, aproximar-se a l’objectiu de “zero morts” a les carreteres. En aquesta línia, la UE vol que el 2020 s’hagin reduït a la meitat les víctimes d’accidents de trànsit. Cal garantir que la UE sigui al capdavant del món en la seguretat dels transports aeris, ferroviaris i marítims.

*Aquest text està extret majoritàriament del web de la Comissió Europea.

2 thoughts on “El nou Llibre Blanc del Transport

Deixa un comentari