Noves eines per presentar i fer tràmits de prevenció i control ambiental

Dilluns 20 de juny va tenir lloc a l’auditori del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, una jornada de treball conjunta entre el mateix Col·legi, l’Associació d’Enginyers Industrials i la Direcció General de Qualitat Ambiental  del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb l’objectiu de facilitar als professionals projectistes i als tècnics de l’administració el coneixement necessari respecte a les noves eines per a la presentació i tramitació electrònica i la informació suficient en relació als expedients generats per les activitats de l’annex I de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental d’activitats.

La nova tramitació electrònica serveix per aprofitar les noves tecnologies al servei dels ciutadans, ja que amb aquesta tramitació s’estalvia temps i recursos a l’hora de gestionar un expedient, tant per part del ciutadà com de l’administració.

Els nous tràmits que van presentar-se a la jornada són la sol·licitud de modificació no substancial d’una instal•lació existent, el canvi de titularitat d’una autorització ambiental, la sol·licitud d’avaluació d’impacte ambiental en activitats extractives, i el pronunciament sobre el contingut mínim, amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, projecte i altra informació bàsica. Aquests procediments s’ajunten als ja existents, d’autorització per a noves instal·lacions i de modificació substancial d’una instal·lació existent.

Aquests tràmits es poden trobar a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya i consten d’una sol·licitud i, en alguns casos, d’un formulari tècnic que, juntament amb l’altra informació requerida segons el tipus d’expedient, es presenten mitjançant un portal habilitat a tal efecte.

Deixa un comentari