Ambientalització de les flotes de vehicles

El passat 14 de juliol, la direcció general de Qualitat Ambiental amb la col.laboració del RACC i amb el suport de l’Institut Català d’Energia en el marc del procés d’elaboració del Pla de qualitat de l’AIRE 2011-2015 va organitzar una Jornada sobre Ambientalització de Flotes de Vehicles.

El director general de la Fundació RACC, Miquel Nadal va destacar l’interés que la seva organització té en l’impacte ambiental de l’automòbil, i que l’estratègia que cal seguir ha de tenir en compte tant els problemes globals: el canvi climàtic; com els locals: la contaminació atmosfèrica. En aquest sentit es va referir a que no podem encapsular un problema per causar-ne un altre, en clara referència a la priorització que ha tingut l’ús del diesel per la seva menor contribució a l’efecte hivernacle en front de la benzina, que provoca una major contaminació per partícules de diàmetre inferior a 10 ppm i NOx. Tot i tractar-se d’una problemàtica local que afecta principalment als àmbits urbans amb una alta densitat de trànsit i població, cal tenir-ho molt en compte pels efectes sobre la salut que aquests contaminants urbans poden provocar. El director del RACC va concloure que aposten per trobar solucions per reduir l’impacte ambiental dels automòbils i que cal considerar en la definició de l’estratègia els aspectes econòmics i buscar incentius per les empreses i els ciutadans ja que això contribuirà a la millora ambiental.

Pel director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, cal fer un full de ruta per a la millora ambiental de les flotes en la qual caldrà tenir en compte l’eficiència, l’eficàcia, la competitivitat i els incentius, per tal que la sostenibilitat en aquesta gestió vagi sent interioritzada per els diferents sectors productius.

Finalment, la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, va destacar que davant de la situació econòmica actual les prioritats de les flotes de transport públic de viatgers s’han de centrar en la bona gestió i en la qualitat del servei atès que la seva principal virtut ambiental és la de treure vehicles privats dels carrers i les carreretes. En relació a les flotes de vehicles comercials i d’empresa, la directora general va explicar que les auditories energètiques en aquest sector són molt recents, que ens trobem a l’inici d’una tasca que ha de permetre a les empreses fer una diagnosi de la flota que els permeti identificar aquelles accions i mesures que els permetran ser més eficients energèticament i, en definitiva, un estalvi econòmic i una millora ambiental. Així mateix, Farran va concloure que en l’ambientalització de les flotes la reducció de les emissions i l’estalvi energètic són la prioritat i que qualsevol mesura a prendre ha de tenir en compte si la flota es principalment urbana o interurbana, atés que la problemàtica ambiental serà diferent.

A les diferents taules rodones, es va destacar la tasca realitzada des de l’Institut Català de l’Energia en la implantació del vehicle elèctric, els ajuts que s’estan atorgant al sector del taxi per a la renovació de la flota amb criteris de diversificació energètica, la realització d’auditories energètiques i la realització, conjuntament amb el RACC i la Federació d’autoescoles de Catalunya de cursos de conducció eficient.

Segons dades primer trimestre 2011, a l’estat espanyol hi ha 2.000.000 de vehicles d’empresa, fet que no es té en compte, però que cal saber que representen el 58% de les matriculacions de vehicles. El RACC considera en la seva estratègia de formació de conductors que la conducció ha de ser al mateix temps segura i eficient, que a l’hora d’adoptar mesures ambientals cal tenir sempre com a prioritat la seguretat.

Pel que fa a experiències empresarials, cal destacar la de Gas Natural Fenosa pel que fa a la gestió global, inclòs el subministrament de gas natural per a vehicles, la creixent implantació del GLP que està portant a terme l’empresa Autogas Reosol i l’aparició en el mercat d’un nou cotxe elèctric el Nissan Leaf, amb una autonomia de 160 km i molt adequat per a conducció urbana i recorreguts interurbans per les seves dimensions i característiques.

En Xavier Abadias consultor expert en ambientalització de flotes va assenyalar els trets bàsic per a la definició d’un Pla per a flotes ressaltant la importància de la formació, la gestió eficient lligada al manteniment i, finalment, la transformació de la flota.

El representant de la direcció general de Transports de la Generalitat, Josep Mª Fortuny, va fer una important contribució en presentar les novetats de la Llei d’Economia Sostenible la qual obliga a les administracions públiques a tenir en compte en les seves compres de vehicles de transport per carretera l’impacte sobre el consum d’energia i les emissions de CO2, òxids de nitrogen, hidorcarburs no metànics i partícules. També va afegir que així com les flotes urbanes d’autobusos ja havien portat a terme experiències significatives de gestió ambiental de les seves flotes, a les flotes interurbanes queda molt per fer per diferents raons com la baixa disponibilitat en el mercat de vehicles que permetin diversificar la flota i problemes de subministrament entre d’altres.

Les ponències van comptar amb representants d’empreses públiques i privades les quals van explicar les seves experiències d’ambientalització, la majoria amb un fort caràcter pioner.

Finalment, la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran va clausurar la Jornada destacant que l’escenari econòmic actual no és el millor però que hi ha oportunitats que es plantegen que poden ser econòmicament rentables. En el sector del transport, la contaminació ambiental i els consums energètics sovint no han estat mesurats de forma rigorosa. Cada vegada més les empreses estan fent mesures i gràcies a això poden determinar quines són les actuacions de millora ambiental que seran més adequades a cada tipologia d’activitat.

A la pàgina web del departament de Territori i Sostenibilitat: http://www.airemes.net es poden consultar les ponències.

Deixa un comentari