L’ambientalització de les impremtes i editorials

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat va participar, el passat 15 de juny de 2011, a una jornada tècnica dedicada a la sostenibilitat a les impremtes i editorials. En la jornada, organitzada pel Centro de Tecnologías Limpias de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, el Instituto de Óptica, Color e Imagen AIDO, i Leitat-Centre Tecnològic, es van compartir els coneixements i experiències entre els projectes BATsGRAPH i Greening Books, finançats per la Unió Europea dins dels programes LIFE+, destinats a la millora mediambiental dels productes impresos i que permetran l’aplicació de processos sostenibles en la impressió i l’ecodisseny en l’àmbit editorial.

Es va tractar de les sol·lucions mediambientals a les impressions Offset, la utilització de papers certificats, exposició de diverses experiències en aplicació de criteris de compra verda de publicacions, i es van exposar els objectius i plans de treball dels dos projectes LIFE+.

La Direcció General de Qualitat Ambiental és l’organisme competent en la gestió de dos sistemes d’etiquetatge ecològic: el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea. Entre les seves tasques està el foment dels productes i serveis que incorporen criteris ambientals i la difusió d’eines que com l’ecodisseny, poden ser de gran utilitat a les empreses per tal d’incorporar els aspectes ambientals dins del disseny dels productes i serveis que comercialitzen.

El Subdirector General d’Intervenció i Qualificació Ambiental, Pere Poblet i Tous, va remarcar la importància de la ambientalització d’aquest sector degut al seu impacte al llarg de tot el cicle de vida. Va destacar l’existència d’empreses del sector que ja han implantat sistemes de gestió ambiental o que ja utilitzen materials ambientalment més correctes com els ecoetiquetats.

One thought on “L’ambientalització de les impremtes i editorials

  1. Felicitats per la iniciativa. Crec que s’hauria de normalitzar i fer més divulgació i formació sobre les ecoetiquetes i distintius de garantia ambiental, hi ha una desconeixença important! justament aquesta setmana al meu blog: http://www.clararamoneda.com en parlo, espero els vostres comentaris.

Deixa un comentari