El sostre solar fotovoltaic de la central logística d’Abacus a Vilanova del Camí

La cooperativa de consum Abacus ha construït la seva central logística a Vilanova del Camí (Anoia) consistent en una gran nau-magatzem de vora 15.000 m2 de superfície construïda, en una superfície logística de 23.500 m2.

En el procés de projecte i construcció de la nau han estat present des del primer moment, els criteris de sostenibilitat i eficiència, cosa que ha comportat tant la utilització de determinats materials constructius, com l’orientació de la nau per criteris d’eficiència energètica. I aprofitament de la llum natural.

Sobre la coberta de la nau s’ha instal·lat un “camp fotovoltaic” que ocupa 14.521 m2, es tracta del sostre solar més gran d’Europa.

El projecte ha estat desenvolupat per l’empresa catalana SUD Energies Renovables, que ha aportat l’energia més eficient i innovadora del mercat.

Característiques tècniques del sostre solar fotovoltaic

La instal•lació es composa de 5.976 panells d’alt rendiment Sunpower, amb un sistema de subjecció molt lleuger i autoportant i inversors centrals SMA. L’orientació i elevació dels panells aconsegueix un compromís entre eficiència eneergètica i integració arquitectònica.

Característiques del camp fotovoltaic

Potència nominal instal•lada 1.500 kW

Potència màxima pic instal•lada 1.793 kWp

Nombre total de panells 5.976 unitats

Sèries 498 x 12 sèries

Inclinació dels panells 9,5o respecte a la coberta

Orientació dels panells 190o respecte al Nord

Superfície d’ús 14.521 m2

Producció anual estimada 2.282.749 kWh/any

Rendiment i repercussió ambiental

S’estima que el sistema aportarà anualment a la xarxa l’energia elèctrica equivalent al consum elèctric domèstic de 691 llars (2004 persones), aproximadament una quarta part de la població de Vilanova del Camí.

L’estalvi anual d’emissions de gasos efecte hivernacle és de 1,6 milions de tones de CO2, l’equivalent al que emeten 100 vehicles. Per neutralitzar aquesta quantitat de CO2 caldrien uns 78.000 arbres, equivalents a unes 275 ha de bosc.

Tots els components són reciclables i se’ls calcula una vida útil de 30 anys.

Incidència territorial de l’actuació d’Abacus

L’actuació d’Abacus, en el polígon Riera de Castellolí, prop de l’autovia A2 i de l’eix diagonal Manresa-Vilafranca, contribueix a crear una nova centralitat territorial i l’ubica a la comarca de l’Anoia, un territori especialment afectat per l’actual crisi econòmica.

A més de l’activitat directa i indirecta en la creació de llocs de treball generada per l’actuació d’Abacus a la comarca de l’Anoia, s’han de valorar dos aspectes especialment rellevants:

  • el paper de demostració del valor logístic de la comarca de l’Anoia que ha efectuat la cooperativa Abacus pot generar altres iniciatives similars i contribuir a reconfigurar el model econòmic d’una comarca en constant evolució
  • el reforçament del sector del medi ambient a Catalunya, que ja ocupa una posició molt rellevant en els sectors de les tecnologies de l’aigua i dels residus i està lluitant per assolir-lo també en el de les energies renovables, per tal d’esdevenir centre de referència a nivell mediterrani i a nivell internacional.

One thought on “El sostre solar fotovoltaic de la central logística d’Abacus a Vilanova del Camí

  1. les cel.lules mes eficients d’espanya s’investiguen a la upc, on han aconseguit un rendiment de 21%. Aviam quan una empresa s’anima a invertir-hi. La univeristat ja ha fet la seva feina !

Deixa un comentari