Les nostres arrels industrials: Pla director urbanístic de les colònies del Ter i del Freser

Una colònia és una població allunyada d’un centre urbà, i per aquesta raó el seu propietari s’ha de comprometre a donar uns serveis als seus pobladors: escola, església, botiga de queviures, etc. Arran una llei de 1868, la colònia, que era agrícola en el seus inicis, podia ser també industrial

El setembre de 2010 es va aprovar definitivament, el Pla director urbanístic (PDU) de les colònies del Ter i del Freser, que recupera aquest model de poblament característic del procés industrialitzador.

A banda del valor patrimonial i cultural de les colònies industrials, amb ubicació vora les conques fluvials, intensament aprofitades i urbanitzades, també cal afegir d’altres valors: el paisatge de l’entorn, el patrimoni natural, etc. Així doncs, s’ha d’incorporar tota aquesta visió de conjunt, per preservar les colònies i revitalitzar-les.

El Pla director de les colònies del Ter i del Freser

El Pla és innovador per la doble escala de treball que proposa, fet que no s’ha aplicat fins ara en d’altres plans similars, i que consisteix a abordar, de manera paral•lela i coherent, l’ordenació de dos marcs diferents i complementaris:

  • En el marc territorial: el Pla proposa un projecte de protecció del parc patrimonial i de l’entorn dels rius Ter i Freser, i estableix uns criteris generals sobre els sistemes d’espais oberts que envolten les colònies i sobre la seva estructura i relació amb el riu i amb la xarxa de comunicacions;
  • En el marc urbà: el Pla impulsa la protecció i revaloració del patrimoni industrial de les colònies i del paisatge cultural lligat a la industrialització. Això inclou la consolidació de seixanta colònies industrials i fàbriques de riu. Es preveu, també, incloure els establiments industrials del Ter i del Freser en la propera convocatòria de subvencions als ajuntaments de Catalunya per a la millora paisatgística.

Per saber més detalls i llegir més notícies d’innovació vés al Butlletí.

Deixa un comentari