Carbon Expo 2011: Tecnologies verdes

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ha participat aquest matí en la inauguració del Side Event sobre “Tecnologies verdes per a la revolució neta”, organitzat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i The Climate Group, en el marc de la fira Carbon Expo.

El conseller ha destacat la importància d’afrontar la gestió de les nostres necessitats energètiques, ja sigui pel preu dels combustibles fòssils o per la seva garantia de subministrament, pels impactes que el canvi climàtic pot provocar en la nostra manera de viure i que ja estem començant a veure, o per què la dinamització d’una economia baixa en carboni serà un dels factors que ens ajudarà a la sortida de la crisi econòmica.

Les negociacions mundials per assolir un gran acord climàtic que marqui el full de ruta a seguir no van a la velocitat que la solució del problema necessita. Tanmateix, a escala europea està aprovat el Paquet legislatiu Energia i Clima que estableix, per l’horitzó 2020, una reducció del 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, una millora del 20% de l’eficiència energètica i una contribució del 20% de renovables. Igualment hi ha un debat obert entre els Estats Membres de la Unió Europea sobre si fixar objectius més ambiciosos de manera unilateral com és anar a una reducció del 25% o del 30-% de reducció de gasos d’efecte hivernacle.

En aquest context el Govern de la Generalitat de Catalunya està elaborant una Pla d’Energia i Canvi Climàtic horitzó 2020. Aquest pla integrarà des de la seva fase de disseny les polítiques energètiques i climàtiques i assolirà els seus objectius en coherència amb el nou context de la política energètica i els compromisos assumits per la Unió Europea. Entre els trets més destacables podem identificar els següents:

  • Assolir un sistema energètic sostenible per a Catalunya
  • Increment de les energies renovables en el mix català de producció elèctrica, incrementant la potència eòlica instal·lada i l’ús de la biomassa com a font energètica
  • Aposta decidida per l’estalvi i l’eficiència energètica
  • L’impuls de la recerca i la innovació tecnològica energètica per consolidar l’energia com a oportunitat de creixement econòmic i de creació de feina qualificada
  • Impulsar la millora de les infraestructures energètiques, la garantia i qualitat dels seus serveis i l’eficiència d’aquests sistemes

El repte per assolir els ambiciosos objectius de reducció que s’estan plantejant pel 2050 fa necessaris nous instruments econòmics i legals, noves tecnologies i un comportament de la societat més basat en un ús racional de l’energia.

Avui tenim un exponent del mercat d’emissions i de la tecnologia. El mercat d’emissions és un dels instruments econòmics fonamentals que permet reduir emissions de manera més eficient. No totes les reduccions d’emissions es podran basar en el mercat però si que és el complement adequat a moltes de les polítiques públiques i privades que s’estan duent a terme.

Deixa un comentari