Procés de participació del Pla d’actuació de la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015

El passat 5 de maig es va posar en marxa el procés de participació del Pla d’actuació de millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 amb una sessió pública a la seu central del Departament de Territori i Sostenibilitat. En aquesta sessió d’inauguració es va informar de la redacció del Pla d’actuació 2011-2015 i es va proposar la participació ciutadana en aquesta elaboració del Pla d’actuació, mitjançant dues vies: formularis online, on es demanaven propostes de mesures a realitzar per la millora de la qualitat de l’aire, i la participació en les sessions de debat tècnic.

Les sessions de debat tècnic es van realitzar els dies 25 i 26 de maig a la sala d’actes de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Els temes que es van tractar a cada una de les sessions van ser:

– Sessió 25 de maig: mobilitat i transport

– Sessió 26 de maig: sector domèstic i serveis, sensibilització i formació

A aquestes sessions van venir representants de diverses associacions, de l’administració, d’empreses i de l’àmbit universitari. Els debats van ser molt interessant i productius, es van fer aportacions en tots els àmbits proposats. Totes les propostes van ser recollides i els resultats d’aquests debats seran publicats en les properes setmanes a la web.

Per a més informació sobre el procés o sobre el Pla d’actuació de la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015, podeu consultar el web: http://www.airemes.net

Deixa un comentari