Productes ecològics a CONSTRUMAT

Més de 1.300 empreses van mostrar els seus productes i 128.000 professionals de 58 països van visitar la fira Construmat del 16 al 21 de maig. Aquesta fira, adreçada principalment per a professionals va disposar durant aquesta edició, d’un dia obert per als visitants no professionals.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va disposar d’un estand on es van promocionar els productes de la construcció certificats amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i la Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

Actualment 36 empreses disposen de productes de la construcció certificats amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental: productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua, com aixetes i inodors, primeres matèries i productes de plàstic reciclat, pantalles acústiques per al trànsit, productes de fusta, primeres matèries i productes de cautxú reciclat, primeres matèries i productes d’àrid reciclat, productes prefabricats de formigó amb material reciclat i aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat.

Pel que fa a la Etiqueta ecològica de la Unió Europea, hi ha 9 empreses de pintures i vernissos i una empresa de rajoles rígides.

Un gran nombre de fabricants i distribuïdors van visitar l’estand per conèixer els productes certificats i els criteris que s’apliquen a les etiquetes ecològiques. De l’odre de 260 persones es van interessar en el catàleg de productes certificats amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i la Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

En el context econòmic actual, el sector de la construcció es centra en les rehabilitacions i la sostenibilitat, fet que representa una oportunitat per als productes ecològics.

Deixa un comentari