Construmat 2011:Nous materials a partir dels residus de la construcció

La rehabilitació, la reparació o l’enderroc d’edificis i infraestructures, el moviment de terres i la pròpia activitat constructiva dóna lloc a quantitats significatives de productes de rebuig que cal gestionar adequadament a fi d’evitar-ne l’impacte ambiental i visual.

Les plantes de reciclatge especialitzades

En els darrers anys s’ha treballat àmpliament en el sector per tal d’ordenar la gestió dels residus de la construcció i alhora promoure una veritable recuperació dels seus materials a través del reciclatge

Fruit d’això, avui ja es disposa de plantes de reciclatge especialitzades que treballen en aquest sector, fabricant una àmplia gamma d’àrids reciclats d’origen petri, ceràmic, formigó i terres, classificats segons granulometries aptes per a un ampli ús en la construcció i l’obra civil i pública.

Reincorporar aquests residus, que d’una altra manera es destinarien a l’abandonament, permet no només evitar el malbaratament dels recursos naturals sinó retornar els residus de la construcció al cicle productiu de la construcció.

El reciclatge de residus a Catalunya

Per aquesta via a Catalunya actualment gairebé el 44% dels residus de la construcció s’han destinat al reciclatge, i de cara al 2012 s’ha previst assolir el 50% de reciclatge d’aquests residus.

La implantació d’aquesta cultura de sostenibilitat en la gestió dels residus de la construcció s’ha fet gràcies a l’estreta col•laboració entre el sector públic i el privat i ha comptat amb la participació activa dels agents locals, que s’han implicat en un projecte comú de desenvolupament sostenible.

Deixa un comentari