La política sobre canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta per a l’Estudi del Canvi Climàtic

Aquesta setmana hem presentat la política sobre canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta per a l’Estudi del Canvi Climàtic. El Pla de l’Energia i el Clima que ha de marcar la política energètica i la de mitigació, la identificació de territoris i sectors en risc i la dificultat de les administracions per establir compromisos davant la UE són les qüestions que es van tractar.

La Generalitat elaborarà un pla de l’energia i el clima que configurarà la política energètica del país i la política de mitigació del canvi climàtic fins l’any 2020. L’esforç de mitigació s’està elaborant tenint en compte la incertesa d’un acord que fixi de forma clara els compromisos, pel que fa a l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, que adoptarà Espanya. Tot i així, la UE ha decidit que es compromet a reduir les emissions com a mínim un 20% l’any 2020 i aquest compromís resultaria en una reducció d’emissions difuses a l’Estat espanyol per la mateixa data d’un 10%. A falta de saber si l’Estat traslladarà linealment aquest percentatge a tot el territori, el pla de mitigació que s’està elaborant preveu que a Catalunya també s’hagi de reduir, com a mínim, un 10% de les emissions difuses, objectiu sobre el qual s’haurà d’estar molt atent per tal de complir-lo quan l’activitat econòmica es revifi.

D’altra banda, l’altra pota de les polítiques de canvi climàtic, l’adaptació, serà durant els propers anys un punt on s’hi dedicarà atenció i accions. Per tal de poder elaborar una estratègia d’adaptació cal disposar de projeccions en una escala temporal territorial i espacial adequada, treball pel qual el Servei Meteorològic de Catalunya ja hi està treballant, alhora que es pretén identificar els territoris i els sectors econòmics que els canvis associats al canvi climàtic poden posar a un termini mitjà en risc, per tal d’elaborar i prendre les accions necessàries per pal·liar-lo.

La complexitat científica de la qüestió del canvi climàtic, on la relació causa-efecte dels fenòmens no sempre és clara, també es manifesta en l’estructura competencial de les diferents administracions. Les negociacions sobre els objectius globals d’actuació les duu a terme la Unió europea i el govern de l’Estat espanyol acorda a Europa els compromisos de l’Estat. Sovint aquests compromisos repercuteixen sobre actuacions que són competències de les comunitats autònomes i dels ens locals, però encara no hi ha establert un mecanisme prou àgil i eficient que asseguri que els compromisos de l’estat repercuteixen en mesures efectives als llocs on s’han d’aplicar les mesures. Cal, per tant, una reflexió profunda i un treball d’estructura fina per assegurar que totes les administracions són corresponsables i actives en la definició dels objectius i en l’assoliment dels compromisos en front de la Unió Europea i també en la implementació de les mesures.

Josep Enric Llebot

Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat

Deixa un comentari