Un consell d’experts assessora el Govern per millorar la qualitat de l’aire

Les anàlisis sobre la qualitat de l’aire que ha realitzat el Departament de Territori i Sostenibilitat indiquen que, durant l’any 2010, no s’ha detectat cap punt del territori on la contaminació per partícules respirables de menys de 10 micres (PM10) hagi superat el valor límit anual fixat per aquest contaminant. Pel que fa a la resta de contaminants, la qualitat de l’aire ha estat bona.

Atesa l’avaluació de la qualitat de l’aire corresponent a l’any 2010, s’han iniciat els treballs per redactar el nou pla d’actuació que determinarà les mesures de reducció de les emissions que han de permetre assolir els límits pel diòxid de nitrogen fixats per la Unió Europea per l’any 2015.

En la redacció del pla el departament de Territori i Sostenibilitat compta amb l’assessorament del consell d’experts format per persones de gran prestigi del món de la salut, la mobilitat i la qualitat de l’aire.

Paral·lelament, s’està treballant conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí per tal de definir quines actuacions hauria d’emprendre cada administració per assolir els objectius de reducció de la contaminació marcats per la Unió Europea l’any 2015.

El Govern, però, no s’esperarà a tenir el pla aprovat per executar les mesures que consideri adients per millorar la qualitat de l’aire. En aquest sentit, aquesta mateixa setmana s’han convocat 6.250 cursos de conducció eficient per a conductors professionals de vehicles pesants com per als ciutadans. Aquest tipus de conducció permet estalviar d’un 10% a un 25% del carburant i reduir considerablement les emissions de contaminants de ciutat.

Nota de premsa

Balanç dades qualitat de l’aire

Balanços i informes

2 thoughts on “Un consell d’experts assessora el Govern per millorar la qualitat de l’aire

 1. Com es pot afirmar que la qualitat de l’aire és bona, si s’estima que el nombre de morts prematures atribuibles a una contaminació mitja anual de PM10 per sobre de 20ug/m3 és de 68 morts per cada 100.000 habitants?

  A més, segons les recomanacions de l’OMS, es van establir dues fases: la primera al 2005 de no superar el límit anual per sobre de 40ug/m3 i la segona fase de 20ug/m3 de compliment abans del 2010.

  En cap moment el nombre de dies que s’han superat els límits diarisde PM10 i tampoc es menciona quins han estat els valors de la resta de contaminants.

  Podeu informar adequadament de les malalties atribuibles a aquesta contaminació: aparició de noves al.lèrgies infantils, cancers de pulmó, problemes cardiovasculars, acumulació de lípids, etc.

 2. Benvolguda,
  Els límits de qualitat de l’aire i per als diferents contaminants els fixa la UE mitjançant la directiva marc de qualitat ambiental i tenen com a objectiu preservar la salut de les persones i el medi. Aquests són els nivells que, per tant, el Govern de Catalunya ha de vigilar per tal que no es sobrepassin.
  Pel que fa a altres propostes de nivells de qualitat de l’aire procedents de diversos organismes internacionals, fins que les seves propostes no siguin adoptades oficialment per la UE, no seran objecte d’obligat compliment en cap estat membre.
  La informació detallada respecte els valors de PM10 i la resta de contaminants s’ha fet pública i les dades es poden consultar a la web del departament: http://bit.ly/hSZLHF

  Atentament,

  Territori i Sostenibilitat

Deixa un comentari