Els “Paisatges de la vida quotidiana” a debat a Perpinyà i a Girona

Els propers dies 16 a 18 de març es celebrarà a Perpinyà i a Girona el Col·loqui internacional “Paisatges de la vida quotidiana. Mirades creuades entre la recerca i l’acció”. La trobada, que reunirà a experts en paisatge de diversos països d’Europa i Amèrica, està inclosa dins el programa de recerca “Paisatge i desenvolupament sostenible” promogut pel Ministère de l’Écologie, du Dévelopement Durable, des Transports et du Logement, i compta amb la col·laboració de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

El Col·loqui tractarà de la importància dels paisatges quotidians en la qualitat de vida de les persones, o sigui, d’aquells que són l’escenari de les seves vides quotidianes. L’objectiu de les trobades de Perpinyà i de Girona és aprofundir en el coneixement d’aquests tipus de paisatges i promoure el seu millorament a partir de la confluència entre els resultats aportats per la recerca científica i les iniciatives de l’acció pública i també per les entitats ciutadanes.

El Conveni Europeu del Paisatge, en el que s’inspira el Col·loqui, així com la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya manifesta la importància que les actuacions de la política de paisatge abastin la totalitat de paisatges, inclosos els quotidians. Entre aquests paisatges hi figuren aquells propis dels àmbits periurbans o urbans sotmesos a processos de degradació o de banalització, i que són viscuts cada dia per milions de ciutadans.

El Col·loqui s’adreça als científics, als professionals del paisatge i als responsables polítics i ha despertat un gran interès a França, Catalunya i en el marc internacional, raó per la qual fa algunes setmanes que s’han tancat les inscripcions al mateix.

El Col·loqui, s’estructura en blocs plenaris, tallers paral·lels temàtics i la presentació de cartells. Entre els temes que es tractaran destaquen: l’ordenació del paisatge i el paper dels diversos actors, la participació ciutadana en les actuacions paisatgístiques, la dimensió ecològica dels projectes, i els indicadors de paisatge. Així mateix, es presentaran i s’analitzaran experiències paisatgístiques basades en el principi de la sostenibilitat.

Més informació

Jaume Busquets

Deixa un comentari