Inaugurada l’ampliació de la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners

La planta de compostatge de Santa Coloma de Farners ha inaugurat les obres d’ampliació i millora. La instal·lació, amb una superfície total de 20.000 m2 i situada als terrenys annexes a l’antic abocador comarcal, té ara capacitat per tractar 12.500 tones anuals de matèria orgànica.

La planta permet reciclar els residus orgànics mitjançant un tractament biològic en condicions controlades que els converteix en compost. Així, els residus esdevenen un producte reutilitzable en agricultura, jardineria, obres públiques i restauració d’espais naturals.

En aquest sentit, la planta de Santa Coloma de Farners està preparada per els següents processos:

  • Recepció, emmagatzematge i trinxat de la fracció vegetal i barreja amb la fracció orgànica.
  • Tractament biològic: descomposició, refinament primari i maduració.
  • Refinament secundari del compost.

Més de 700 municipis amb recollida de matèria orgànica

La normativa catalana obliga a tots els municipis a recollir selectivament la matèria orgànica. A hores d’ara, més de 700 ajuntaments, d’un total de 947, ja han implantat aquesta recollida, d’acord amb el Pla de desplegament de la recollida selectiva que van presentar a l’Agència de Residus de Catalunya. Es calcula que en els propers mesos la resta de municipis començaran a desplegar aquesta recollida.

A Catalunya, segons les darreres dades oficials (2009), es van recollir selectivament un total de 1.575.695,85 tones de residus municipals (fracció orgànica, vidre, paper i cartró, envasos lleugers, residus vegetals, entre d’altres). Aquesta xifra equival al 37,6% sobre el total de residus que es van generar.

Nota de premsa

Deixa un comentari