Neix BCD EcoDisseny, el portal català per a les empreses que aposten per la sostenibilitat en els seus productes i serveis

  • BCD i la Generalitat de Catalunya impulsen aquesta iniciativa amb l’objectiu de potenciar la integració de criteris mediambientals en el teixit empresarial
  • Es calcula que el 80% de l’impacte mediambiental dels productes es decideix en la fase de disseny

BCD Barcelona Centre de Disseny, amb la col•laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat, llança el projecte BCD EcoDisseny, una iniciativa que neix amb la voluntat de donar suport i assessorar el teixit empresarial català i aconseguir que les empreses i les organitzacions integrin criteris ambientals en els seus productes i serveis.

En línia amb els objectius de la Unió per a la Innovació (iniciativa que inclou les directrius en matèria d’innovació de la nova estratègia de la UE, Europa 2020), que reconeix el valor del disseny com a eina de competitivitat, BCD EcoDisseny dóna una visió àmplia de l’ecodisseny i l’ecoinnovació, i pretén que aquests dos elements s’integrin de manera estratègica dins dels processos productius de l’empresa catalana. És per això que aquesta iniciativa facilita un conjunt de pautes, metodologies i eines senzilles adreçades a directius i professionals que tinguin interès en aquests camps.

L’eix central del projecte és un portal web, http://ecodisseny.bcd.cat, que ha d’esdevenir un punt de trobada adreçat als agents del sector i també a professionals, empreses i d’altres organitzacions que vulguin estar informats sobre l’actualitat del sector i potenciar la creació d’oportunitats de negoci en un sector cabdal per a la societat i l’economia actuals. Entre altres coses, aquest portal recull i centralitza notícies i informació sobre normatives, legislació, ajuts i Bones Pràctiques, i conté un mapa amb els agents del sector i vídeos, i també estudis sobre l’ecodisseny i el medi ambient.

Entre els casos de Bones Pràctiques que els usuaris poden trobar al portal web, s’inclouen empreses referents en diversos sectors, com ara Roca, Phillips, Sara Lee, SonyEricsson, Escofet 1886, Santa & Cole, Mobles 114, Lavola, Camper o La Sentiu. D’altra banda, a l’apartat Actua del portal, hi ha diversos exemples d’empreses certificades amb la norma UNE 150301, que acredita que han incorporat en les tasques diàries una sistemàtica per identificar, controlar i millorar de manera contínua els aspectes ambientals dels productes i serveis que dissenyen.

Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, més del 80% de l’impacte mediambiental dels productes es decideix en la fase de disseny. Així, des del punt del vista ambiental, l’elecció de les matèries primeres, el procés de fabricació, la distribució, l’ús i la valorització o l’eliminació final són aspectes molt importants que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar nous productes/serveis o de redisssenyar els ja existents.

Els beneficis empresarials derivats de l’aplicació de criteris mediambientals van des de la reducció de costos en la producció i el consegüent benefici per als consumidors; l’augment de la qualitat del producte; el compliment de la legislació vigent en matèria ambiental; la millora de la imatge del producte i de l’empresa, i l’impuls per a la creació de productes innovadors fins a la diferenciació respecte de la competència.

Els objectius del projecte BCD EcoDisseny són:

• Facilitar una metodologia i eines senzilles per a qualsevol empresa que comenci a treballar en aquest àmbit.

• Recollir i centralitzar tota informació sobre la matèria que sigui d’interès per als usuaris del portal.

• Treballar conjuntament amb altres administracions i entitats i per fer difusió de temes mediambientals aplicats al disseny de productes.

• Aportar una millora ambiental derivada de la integració de factors ambientals en el disseny i redisseny de productes i serveis.

• Sensibilitzar totes les parts implicades sobre els avantatges competitius d’apostar per l’ecodisseny i l’ecoinnovació.

• Desenvolupar una estructura per treballar amb aquests criteris a llarg termini.

• Coordinar la consolidació d’una oferta de productes o serveis ecodissenyats i l’estimulació del consum d’aquests productes o serveis.

• Aconseguir que l’ecodisseny esdevingui un element inherent en els processos productius de l’empresa catalana.

BCD EcoDisseny vol potenciar, d’altra banda, la interacció dels usuaris a través de les xarxes 2.0 amb la pàgina de Facebook BCDecodisseny, activada recentment, que ja compta amb més de 200 seguidors. Aquest canal ofereix un espai virtual d’interacció en el qual els diferents agents del sector poden debatre i intercanviar informació, coneixements, experiències i recomanacions.

Amb tot, la incorporació de factors mediambientals requereix un canvi de mentalitat en les empreses. És per això que projectes com BCD EcoDisseny afavoriran que els criteris relacionats amb l’ecodisseny i l’ecoinnovació passin de ser concebuts com un element amb connotacions negatives a esdevenir elements clau per a la competitivitat en el mercat global.

Deixa un comentari