Finalitzen les obres d’urbanització del tram de la Rambla d’Ègara afectat per obres del perllongament d’FGC a Terrassa

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha finalitzat les obres d’urbanització del tram de la Rambla d’Ègara afectat pel perllongament de la línia d’FGC a la ciutat, entre el Portal de Sant Roc i el carrer de la Goleta. L’actuació ha permès millorar la configuració original de la via per donar prioritat als vianants i ciclistes. Així, s’han ampliat les voreres laterals fins als 4,5 metres d’amplada, s’ha habilitat un carril per sentit limitat al trànsit de veïns, transport públic i càrrega i descàrrega, i s’ha arranjat el passeig central, de 9 metres d’amplada, respectant al màxim l’arbrat i el disseny original. L’actuació ha comportat un cost d’uns 2,5 MEUR.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha finalitzat les obres de reurbanització del tram de la Rambla d’Ègara afectat per obres del perllongament d’FGC a Terrassa, entre el Portal de Sant Roc i el carrer de la Goleta, amb un cost de prop de 2,5 MEUR.

En aquest marc, avui el director general de Transports i Mobilitat, Ricard Font, ha visitat la Rambla d’Ègara, coincidint amb la seva estrena. L’actuació ha permès recuperar aquest espai per a la ciutadania, transformant la configuració original de la plataforma, de 25 metres d’amplada, per donar prioritat de pas als vianants i ciclistes.

En aquest sentit, s’ha arranjat el passeig central, de 9 metres d’amplada, amb un nou paviment format per línies de llamborda prefabricada de formigó combinada amb dos colors. El nou disseny ha volgut respectar la imatge històrica de la rambla, aprofitant la major part de l’arbrat original.

Pel que fa a les voreres laterals, s’han ampliat fins als 4,5 metres d’amplada, per a facilitar la mobilitat dels vianants. El trànsit rodat ha quedat limitat a veïns, transport públic, i càrrega i descàrrega, amb un únic carril per sentit, entre la vorera lateral i el passeig, de 3,5 metres d’amplada cadascun. Les voreres i calçades laterals es van reobrir durant les festes de Nadal, per tal de minimitzar afectacions als comerciants de la zona durant la campanya nadalenca.

Paral·lelament a l’actuació de la Generalitat, l’Ajuntament de Terrassa ha executat obres de remodelació de la Rambla d’Ègara en el tram contigu, entre el carrer de la Goleta i el carrer de Galileu, que ha finançat amb la col·laboració de la Unió Europea a través del Fons FEDER.

4,5 quilòmetres nous i 3 estacions

El perllongament de la línia d’FGC a Terrassa comprèn un nou tram de 4,5 quilòmetres, amb 3 noves estacions que facilitaran l’accés a la xarxa de Rodalia, a nuclis i barris en desenvolupament, i altres punts especialment estratègics, com ara Can Roca, el parc del Nord, el parc de Vallparadís, la UPC, el Museu Tèxtil, la Cartoixa, el conjunt monumental de Sant Pere, la Mútua o l’hospital de Sant Llàtzer.

L’actuació permetrà apropar la xarxa de ferrocarril a la ciutat i millorar notablement la mobilitat urbana i les comunicacions amb el centre de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Es calcula que amb la prolongació es donarà servei al doble de viatgers que ara, aproximadament 32.000 passatgers al dia.

Fins ara, s’ha completat gairebé la totalitat de l’obra civil de les estacions i els dos túnels. En aquest sentit, resta completar les connexions entre ells, així com la superestructura i instal·lacions i el condicionament dels interiors. La inversió global per aquest projecte és de 321 MEUR.

Deixa un comentari