El conseller Recoder, nou president de la Xarxa Europea d’Autoritats Locals i Regionals per a l’Aplicació del Conveni del Paisatge

La Xarxa Europea d’Autoritats Locals i Regionals per a l’Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP) ha nomenat avui el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, com a president per als propers quatre anys. La Xarxa és una organització formada per ens públics locals i regionals d’Europa per tal d’afavorir l’aplicació del Conveni Europeu del Paisatge a aquestes escales de decisió.

El Conveni Europeu del Paisatge es va signar a Florència l’any 2000, amb la voluntat d’impulsar la protecció, planificació i gestió dels paisatges europeus, tant els naturals com els urbans. El Conveni compromet els seus signants, entre ells, la Generalitat de la Catalunya, a prendre mesures en aquest sentit, i a integrar la planificació paisatgísica en la planificació territorial, les polítiques socials, l’educació i la sensibilització ciutadana.

En la cinquena reunió de l’Assamblea General de la RECEP-ENELC, que ha tingut lloc avui a Estrasburg, s’ha nomenat el conseller de TES, Lluís Recoder, nou president per als propers quatre anys. Així mateix, s’han nomenat com a vicepresidents Alfonso Sanz (País Basc), Ana Marzon (Toscana – Itàlia) i Tomas Olsson (Vastra Gotland – Suècia).

Per tal d’apropar la presa de decisions relatives a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge a les administracions i als ciutadans, un total de vint ens locals i regionals europeus van constituir, el mes de maig de 2006, la Xarxa Europea d’Autoritats Locals i Regionals per a l’Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-ENELC).

Aquesta xarxa fomenta l’intercanvi d’experiències i coneixements entre els seus membres en matèria de paisatge, de manera que puguin cooperar sota el paraigua d’una estructura internacional, tot establint contactes amb organismes no governamentals, universitats i centres de recerca. A més, la xarxa participa en els comitès d’experts del Consell d’Europa encarregats de controlar la implementació de l’esmentat Conveni.

Nota de premsa

Deixa un comentari