Territori i Sostenibilitat avala l’eliminació del límit indiscriminat a 80 km/h a les vies d’accés a Barcelona

  • La velocitat màxima es limitarà atenent les característiques de cada via, segons el que determini el Servei Català de Trànsit
  • El límit de velocitat s’haurà de gestionar segons la congestió i les condicions meteorològiques, i, excepcionalment, en dies que hi hagi focus addicionals de contaminació
  • De les 73 mesures que preveu el pla, només se n’ha aplicat un 44%
  • S’elaborarà un nou pla de millora de la qualitat de l’aire amb la participació d’un comitè d’experts

rdp-80km

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, acompanyat pel secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, ha anunciat avui l’eliminació de la limitació indiscriminada de velocitat a 80 km/h a les vies d’accés a Barcelona. La Comissió Rectora del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire ha avalat flexibilitzar a l’alça la velocitat a què es podrà circular a les vies de la primera corona metropolitana. Aquesta Comissió ha fixat els criteris mediambientals que permetran al Servei Català de Trànsit gestionar els límits de velocitat segons la congestió i les condicions meteorològiques, i, excepcionalment, en dies que hi hagi focus addicionals de contaminació.

Variabilitat segons la congestió

La velocitat màxima a les vies de la primera corona metropolitana es limitarà atenent les característiques de cada via. El Servei Català de Trànsit serà l’encarregat de limitar la velocitat als accessos de Barcelona segons la congestió, el factor principal de les emissions de partícules en suspensió i òxids de nitrogen vinculades al trànsit.

Atès que l’eficàcia de la mesura de la gestió de la velocitat assoleix el seu màxim en les vies on s’aplica la gestió de la velocitat variable, la Comissió Rectora ha acordat impulsar, en els trams on sigui econòmicament i tècnicament viable, la implantació de la gestió de la velocitat variable.

Variabilitat segons les condicions meteorològiques

La concentració de contaminants en l’aire depèn en bona part de la meteorologia. Unes condicions anticiclòniques afavoreixen la concentració de partícules en suspensió i òxids de nitrogen. En canvi, el vent i la pluja dispersen aquests contaminants. En aquest sentit, les dades de què disposa el Servei Meteorològic de Catalunya estableixen que, de mitjana, el nombre de dies amb condicions anticiclòniques -per tant, favorables a la concentració de contaminants- és d’entre 15 i 20 dies a l’any. Aquestes condicions es produeixen quan els anticiclons estan centrats a la península Ibèrica o a les illes Britàniques.

Els dies en què la primera corona metropolitana estigui afectada per aquestes situacions meteorològiques, la Direcció General de Qualitat Ambiental instarà el Servei Català de Trànsit a establir els límits màxims de velocitat que consideri adients a la situació.

Variabilitat segons previsions de contaminació excepcionals

La Direcció General de Qualitat Ambiental podrà demanar al Servei Català de Trànsit una disminució dels límits de velocitat en moments en què es prevegin alts nivells d’emissions fora del trànsit.

Variació de les emissions

L’increment d’emissions lligades a l’augment del límit de velocitat és només d’entre un 0,1% i un 1% del total d’emissions vinculades al Pla d’actuació, fet que suposa no restar eficàcia a la mesura de la gestió de la velocitat.

Per tot plegat, durant els pròxims sis mesos, s’avaluarà quina incidència real té la supressió del límit indiscriminat a 80 km/h als accessos de Barcelona.

Nou pla de qualitat de l’aire

La Comissió Rectora del Pla de Qualitat ha acordat la redacció d’un nou pla de qualitat de l’aire en el termini màxim de sis mesos. De fet, la Comissió ha fet una revisió crítica de la implantació de l’actual pla. De les 73 mesures previstes, només el 44% s’han aplicat en els tres anys i mig de vigència del pla. El Departament de Territori i Sostenibilitat impulsarà la participació d’un consell d’experts en matèria de qualitat de l’aire, mobilitat i salut.

Aquest nou pla inclourà les mesures que fins ara no s’aplicaven i intensificarà aquelles que s’han demostrat més eficaces per abaixar les emissions contaminants. En l’àmbit del transport, per exemple, el nou pla abordarà la necessitat d’incorporar vehicles elèctrics o de combustibles alternatius al parc mòbil de l’àrea metropolitana. També cal incentivar l’ús del vehicle compartit i la reducció de l’import dels peatges per a vehicles amb baixos nivells d’emissions.

Deixa un comentari